Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Post Insurance:
Νέα Ασφαλιστικά Προϊόντα


Ξεκίνησε η διάθεση τεσσάρων νέων Ασφαλιστικών Προϊόντων της Post Insurance. Η Εταιρεία διαθέτει branded προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνεργασία με τις σημαντικότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Με τη διάθεση των νέων προϊόντων:

–           Ασφάλιση οχήματος

–           Στεγαστικά – Credit Life (μόνο για δανειολήπτες)

–           Καταναλωτικά – Credit Life (μόνο για δανειολήπτες)

–           Πυρός Ενυπόθηκων Δανείων (μόνο για δανειολήπτες)

η οικογένεια προϊόντων της Post Insurance (Post) αριθμεί συνολικά εφτά ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει η διάθεση τριών προϊόντων στο δίκτυο ΤΤ και ΕΛ.ΤΑ.:

– Ασφάλιση κατοικίας

– Εγγυημένο- Δημιουργίας κεφαλαίου (σύνταξη-παιδικό)

– Επενδυτικό-Δημιουργίας κεφαλαίου (σύνταξη-παιδικό)

Σκοπός της Εταιρείας, στην οποία τo Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συμμετέχει κατά 50% συν 1 μετοχή και τα ΕΛ.ΤΑ. με το υπόλοιπο ποσοστό, είναι να διαθέτει Ασφαλιστικά Προϊόντα από το δίκτυο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ.

Αξιοποιώντας το ευρύτατο υπάρχον δίκτυο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ., η νέα Ασφαλιστική-Μεσιτική Εταιρεία συγκεντρώνει μια πολύ σημαντική δύναμη, που φιλοδοξεί να προωθήσει την Post Insurance στην πρώτη γραμμή των φορέων Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στην Ελλάδα.

Σταδιακά ολοκληρώνεται η διασύνδεση του δικτύου των δύο οργανισμών, δηλαδή των 840 καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και των 146 του ΤΤ, φτάνοντας συνολικά στα 985 σημεία διάθεσης σε όλη τη χώρα.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του συνόλου των προϊόντων που διατίθενται από σήμερα και αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας και ζωής-σύνταξης.

Post Αυτοκίνητο

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Επιλέγοντας την Post Insurance για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά πακέτα καλύψεων, καθώς και να εμπλουτίσετε το ασφαλιστικό σας πακέτο με σημαντικές προαιρετικές καλύψεις. Πιο αναλυτικά:

Post Αυτοκίνητο Basic

Το Βασικό Πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου αποτελεί την ιδανική λύση για όλους εσάς που επιθυμείτε την υποχρεωτική από το Νόµο ασφάλιση, καθώς και επιπλέον καλύψεις για την πληρέστερη εξασφάλιση του οδηγού, σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Οι παρεχόμενες  καλύψεις του συγκεκριμένου πακέτου είναι οι ακόλουθες:

1.         ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

2.         ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

3.         ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ

4.         ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

5.         AUTO-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ)

6.         ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

7.         ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

8.         ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗΣ

9.         ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

10.       ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

11.       ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Post Αυτοκίνητο Plus

Το Πλήρες Πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη του οχήματός σας, ενώ περιλαμβάνει, πέρα από τις καλύψεις του Βασικού Πακέτου, και τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

1.         ΠΥΡΚΑΓΙΑ

2.         ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.         ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

4.         ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

5.         ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

6.         ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ 1% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ MIN 400 ΕΥΡΩ)

7.         ΖΗΜΙΕΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Εκτός από τα 2 πακέτα ασφάλισης που προαναφέρθηκαν, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλιστείτε προαιρετικά για τις Ίδιες Ζημιές (μεικτή ασφάλιση) του οχήματός σας, καθώς και για την πλήρη Οδική Βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα:

1.         ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 1% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ MIN 400 ΕΥΡΩ  (προαιρετική στο πλήρες πακέτο)

2.         ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 1% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ MIN 400 ΕΥΡΩ  (προαιρετική στο πλήρες πακέτο)

3.         ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ (προαιρετική και στα δύο πακέτα ασφάλισης)

Post Κατοικία

Ασφάλιση Κατοικίας

Τα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας της Post Insurance είναι σχεδιασμένα ειδικά για εσάς που θέλετε να προστατέψετε την περιουσία σας από ένα πλήθος κινδύνων που την απειλούν καθημερινά, σε εξαιρετικά προσιτό για εσάς κόστος.

Post Κατοικία Basic

Το Βασικό Πακέτο Ασφάλισης Κατοικίας απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε αφενός μια οικονομική ασφαλιστική λύση και αφετέρου μια ποιοτική εξασφάλιση της περιουσίας σας από καθημερινούς κινδύνους όπως:

1.         ΠΥΡΚΑΓΙΑ

2.         ΚΕΡΑΥΝΟΣ

3.         ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

4.         ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

5.         ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ

6.         ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

7.         ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

8.         ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ

9.         ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

10.       ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

11.       ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

12.       ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ

13.       ΚΛΟΠΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ

14.       ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

15.       ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Post Κατοικία Plus

Το Πλήρες Πακέτο Ασφάλισης Κατοικίας είναι σχεδιασμένο ειδικά για εσάς που ζητάτε την ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας, εξασφαλίζοντας τόσο τις καλύψεις του Βασικού Πακέτου όσο και επιπλέον τις ακόλουθες εξειδικευμένες καλύψεις από:

1.         ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2.         ΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

3.         ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.         ΠΛΗΜΜΥΡΑ

5.         ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ, ΠΑΓΕΤΟ

6.         ΕΚΡΗΞΗ ΛΕΒΗΤΑ

7.         ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ/ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Δυνάτοτητα παρέχεται επίσης για κάλυψη Σεισμού στο πακέτο Post Κατοικία Plus.

Post Ενυπόθηκης Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας του Δανειολήπτη

Η Ασφάλιση της ενυπόθηκης κατοικίας της Post Insurance απευθύνεται σε εσάς που έχετε επιλέξει να αποκτήσετε το σπίτι σας με στεγαστικό δάνειο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Να σημειωθεί ότι η ασφάλιση πυρός-σεισμού είναι υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία για όλους τους κατόχους στεγαστικών δανείων.

Αναλυτικότερα οι καλύψεις αφορούν κινδύνους όπως:

1.         ΠΥΡΚΑΓΙΑ

2.         ΚΕΡΑΥΝΟΣ

3.         ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

4.         ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

5.         ΕΚΡΗΞΗ

6.         ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

7.         ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

8.         ΣΕΙΣΜΟΣ

9.         ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ

10.       ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

11.       ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

12.       ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΚΛΟΠΗΣ

13.       ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΚΛΟΠΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ

14.       ΔΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

15.       ΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ – ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

16.       ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ

17.       ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

18.       ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

19.       ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ/ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

20.       ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

21.       ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Post Ζωής Δανειολήπτη Στεγαστικού Δανείου

Το ασφαλιστικό προϊόν ζωής δανειολήπτη στεγαστικού δανείου διατίθεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του στεγαστικού σας δανείου από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σας εξασφαλίζει την πλήρη αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου ποσού του στεγαστικού σας δανείου σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζόμενου κινδύνου όπως:

•           Απώλεια Ζωής από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη.

•           Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη.

Η καταβολή των ασφαλίστρων του προγράμματος Post Ζωής Δανειολήπτη Στεγαστικού Δανείου πραγματοποιείται μηνιαία, μαζί με την καταβολή των δόσεων του στεγαστικού δανείου. Το ασφάλιστρο βαίνει μειούμενο κάθε χρόνο, ανάλογα με τη μείωση του κεφαλαίου του δανείου.

Post Ζωής Δανειολήπτη Καταναλωτικού Δανείου

Το ασφαλιστικό προϊόν ζωής δανειολήπτη καταναλωτικού δανείου διατίθεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση καταναλωτικού-προεγκεκριμένου δανείου σας από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σας εξασφαλίζει την πλήρη αποπληρωμή του ανεξόφλητου άληκτου κεφαλαίου σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζόμενου κινδύνου όπως:

•           Απώλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη.

•           Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου δανειολήπτη.

Η καταβολή του συνολικού ασφαλίστρου θα πραγματοποιείται εφάπαξ, κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης του καταναλωτικού σας δανείου.

Post Σύνταξη

Επενδυτικό – Δημιουργίας Κεφαλαίου Σύνταξης – Σπουδών

Το  επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα που σας δίνει τη δυνατότητα, στη λήξη της ασφάλισης, να δημιουργήσετε ένα επιπλέον κεφάλαιο για την περίοδο της συνταξιοδότησής σας ή για την αποπληρωμή των σπουδών των παιδιών σας. Η δημιουργία του κεφαλαίου πραγματοποιείται τόσο από την πληρωμή  των τακτικών ασφαλίστρων όσο και των έκτακτων καταβολών, που μπορείτε να καταβάλλετε σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Με τα ποσά που καταβάλλονται αγοράζονται μονάδες Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου (Unit Linked) με την επωνυμία «ΤΤ ΕΛΤΑ Δημιουργίας Κεφαλαίου», το ενεργητικό του οποίου επενδύεται αποκλειστικά σε αμοιβαία κεφάλαια του ΤΤ. To «ΤΤ ΕΛΤΑ Δημιουργίας Κεφαλαίου» είναι μέτριου επενδυτικού ρίσκου και απευθύνεται σε εσάς που επιδιώκετε καλύτερες αποδόσεις από αυτές των καταθέσεων, επενδύοντας κυρίως σε ομολογιακούς και δευτερευόντως σε μετοχικούς τίτλους.

Οι παροχές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου:

•           Εφάπαξ ποσό: Στη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιλέγετε αν θα σας καταβληθεί το κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί εφάπαξ και το οποίο θα ισούται με την τρέχουσα αξία του λογαριασμού επένδυσης ή

•           Μηνιαία σύνταξη με τις εξής μορφές:

1) σταθερής ισόβιας ή

2) ισόβιας αναπροσαρμοζόμενης κάθε χρόνο κατά ποσοστό 3% ή

3) ισόβιας σύνταξης με ελάχιστη εγγυημένη περίοδο καταβολής δέκα (10) έτη ή

4) ισόβιας σύνταξης μεταβιβαζόμενης κατά το ποσοστό στο/η σύζυγο, με ευνοϊκούς για εσάς όρους μετατροπής.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής καταβάλλεται στους δικαιούχους το μεγαλύτερο ποσό από τα ακόλουθα:

1.         Η αξία του λογαριασμού επένδυσης υπολογισμένη με την καθαρή τιμή των μεριδίων κατά την ημερομηνία της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.

2.         Το σύνολο των ασφαλίστρων που έχουν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου (άτοκα).

Post Σύνταξη

Εγγυημένο – Δημιουργίας Κεφαλαίου Σύνταξης – Σπουδών

Το συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ ποσό στη λήξη της ασφάλισης. Το ελάχιστο επιτόκιο επένδυσης (τεχνικό επιτόκιο) του αποταμιευτικού μέρους των ασφαλίστρων που καταβάλλετε ανέρχεται σε 3,35%, το οποίο είναι και το ανώτατο εγγυημένο επιτόκιο που προβλέπει σήμερα η Ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα έκτακτων καταβολών, όποτε εσείς επιθυμείτε, έτσι ώστε να αυξήσετε το κεφάλαιο που θα προκύψει στη λήξη της ασφάλισης.

Οι παροχές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου:

•           Εγγυημένη Ισόβια Μηνιαία Σύνταξη: Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης θα αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του συμβολαίου και θα καταβάλλεται ισοβίως. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ποσού της μηνιαίας σύνταξής σας σε περίπτωση αποδόσεων μεγαλύτερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου ή

•           Εγγυημένο Εφάπαξ Κεφάλαιο: Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του εφάπαξ κεφαλαίου σας σε περίπτωση αποδόσεων μεγαλύτερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου ή

•           Εγγυημένες μηνιαίες καταβολές για διάστημα 5 ή 10 χρόνων: Σας παρέχει τη δυνατότητα να εισπράξετε το συσσωρευμένο κεφάλαιο με τμηματικές μηνιαίες καταβολές σε διάστημα 5 ή 10 χρόνων. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης θα αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του συμβολαίου και θα καταβάλλεται σε εσάς ή στο δικαιούχο που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα αύξησης του ποσού της μηνιαίας σύνταξης σε περίπτωση αποδόσεων μεγαλύτερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου.

Περισσότερα ασφαλιστικά νέα, κάθε μέρα στην κεντρική μας σελίδα.1 Comment

1 Σχολιο

  1. ΧΡΗΣΤΟΣ

    Nov 22, 2009 at 12:28 AM

    ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ POST INSURANCE;

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 17 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Post Insurance:
Νέα Ασφαλιστικά Προϊόντα! https://www.insurancedaily.gr/post-insurance-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1/