Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Έρευνα Atradius για την Πιστωτική Κρίση
Χειρότερες οι Συνέπειες για το 2008!

atradius-logo

Οι Επιδράσεις εκτείνονται Παγκοσμίως και πέρα του κλάδου των Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι Παράγοντες που σχετίζονται με την Πιστωτική Κρίση, όπως ο Περιορισμός των Πιστώσεων και η Αύξηση των Αφερεγγυοτήτων, αναμένεται να επιβραδύνουν την Επιχειρησιακή Ανάπτυξη για το υπόλοιπο του 2008 αλλά και τις αρχές του 2009. Σε Έρευνα που διεξήγαγε η Atradius σε 14 χώρες εξετάζοντας Επιχειρήσεις με Δραστηριότητα στη Βόρια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία συμπεραίνεται ότι πολύ δυσμενέστερο Αντίκτυπο αναμένεται το 2008 σε σύγκριση με το 2007.

Κάποια Ενδιαφέροντα Ευρήματα είναι τα εξής:

 • Περίπου το 65% των Ερωτηθέντων αναμένει ακόμη και Αφερεγγυότητες Τραπεζών, ως Αποτέλεσμα της Πιστωτικής Κρίσης.
 • Η Άμεση Έκθεση σε Επισφαλείς Δανεισμούς είναι Υψηλότερη στην Ευρώπη (14% των Ερωτηθέντων) έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών (9%).
 • Περίπου το 31% των Ερωτηθέντων αναφέρουν ότι έχουν Έμμεση Έκθεση σε Επισφαλείς Δανεισμούς με τη μεγαλύτερη Έκθεση στο Μεξικό (51%) και τις ΗΠΑ (46%).
 • Οι μεγαλύτερες Εταιρίες επηρεάζονται συχνότερα από την Πιστωτική Κρίση σε σχέση με τις μικρότερες.
 • Εκτός από Η.Π.Α. και Μεξικό, Εταιρίες στην Ιταλία (58%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (46%), στην Ισπανία (44%) και στην Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία (43%) έχουν εκφράσει τα μεγαλύτερα ποσοστά επίδρασης από την Πιστωτική Κρίση.
 • Ερωτηθέντες στη Σουηδία εξέφρασαν πολύ χαμηλό Ποσοστό (7%) Επιρροής από την Πιστωτική Κρίση.
 • Το 69% των εταιριών στο Μεξικό έχουν ήδη υποστεί μείωση στις Πιστώσεις, με την Ιταλία και την Ισπανία επίσης να έχουν υποστεί τη μείωση σε υψηλό ποσοστό. Η Σουηδία ( κάτω του 20%), η Ολλανδία και η Δανία (κάτω του 30%) έχουν υποστεί τη χαμηλότερη μείωση.
 • Ανά κλάδο Οικονομίας, ο Ενεργειακός έχει υποστεί την υψηλότερη Μείωση Πιστώσεων ενώ ο Αγροτικός τη χαμηλότερη.
 • Οι εταιρίες του Ενεργειακού Κλάδου έχουν επηρεαστεί απ την Πιστωτική Κρίση περισσότερο απ’ οποιονδήποτε άλλο Κλάδο.
 • Ο Κατασκευαστικός Κλάδος, ο Βιομηχανικός, ο Παραγωγικός και ο Κλάδος των Καταναλωτικών Αγαθών αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από κάθε άλλο Κλάδο στους επόμενους δώδεκα μήνες.
 • Μόνο το 38% των Εταιριών που έλαβαν μέρος στην Έρευνα έχουν προσαρμόσει την παράταση των Πιστώσεών τους στα νέα Δεδομένα της Αγοράς.

Οι Εταιρίες που Εξασφαλίζουν τα υπόλοιπα των Πελατών τους έχουν ήδη δεχτεί το πρώτο χτύπημα. Ο μειούμενος αριθμός των Πελατών προς Εξασφάλιση έχει οδηγήσει σε ακριβότερους όρους Χρηματοδότησης της Εξασφάλισης αυτής των υπολοίπων. Επιπρόσθετα, σε χώρες που η Κτηματαγορά και οι Οικονομικοί Κλάδοι παίζουν Καίριο Ρόλο στην Οικονομική Ανάπτυξη, ή όπου οι Εμπορικές Συνδιαλλαγές με τις Η.Π.Α. είναι σημαντικές, οι αρνητικές Οικονομικές Επιδράσεις, θα πολλαπλασιαστούν.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, δείχνει ότι ο ενεργειακός και ο κλάδος πρώτων υλών έχουν δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα μέχρι στιγμής.

Η Έρευνα επικεντρώθηκε σε Βιομηχανικούς Κλάδους και χώρες για τους οποίους οι κίνδυνοι που συνδέονται με την πιστωτική κρίση έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως ακριβώς και οι ανησυχίες για το αντίκτυπο της πιστωτικής κρίσης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους. Η αύξηση της οικονομικής αφερεγγυότητας (71% των ερωτηθέντων) ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, ακολουθούμενη από τον περιορισμό στην ανάπτυξη πωλήσεων (67%) και την αύξηση των δαπανών κεφαλαίου (65%).

Η Έρευνα της Atradius για την Πιστωτική Κρίση στηρίχτηκε στις απόψεις 2.500 Οικονομικών Στελεχών σε 14 χώρες αναφορικά με τις Επιχειρηματικές Εμπειρίες και προσδοκίες των Επιδράσεων της Πιστωτικής Κρίσης. Περισσότερες πληροφορίες για τα Αποτελέσματα της Έρευνας είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα www.atradius.com .


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Έρευνα Atradius για την Πιστωτική Κρίση
Χειρότερες οι Συνέπειες για το 2008!! https://www.insurancedaily.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-atradius-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%cf%8c/