Ασφαλιστικές Ειδήσεις

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων


Περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών πέτυχε η Εταιρεία κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ δεν μπόρεσε να διατηρήσει την κερδοφορία της, λόγω των δυσκολιών που δημιούργησε η κρίση των κεφαλαιαγορών, γεγονός που επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών του κλάδου διεθνώς. Ειδικότερα, στο εννεάμηνο του 2008 σημειώθηκε αύξηση κατά 4,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία ανήλθε στα 142,3 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 408 χιλ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του περσινού έτους, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 157 χιλ. ευρώ. έναντι 10,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αποτέλεσμα της Εταιρείας προ φόρων ανήλθε σε ζημία 261 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 10,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το μετά φόρων διαμορφώθηκε σε -508 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 9,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του περσινού έτους. Η ζημία αυτή οφείλεται κυρίως στις αρνητικές επιπτώσεις επί του «εμπορικού χαρτοφυλακίου» τόσο από χρηματιστηριακές πράξεις όσο και από την αποτίμηση αυτού. Κύρια αιτία αποτελεί η γενικότερη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, ενώ τα αποτελέσματα της περιόδου επιβαρύνθηκαν με 3,4 εκατ. ευρώ από παρακρατούμενους φόρους τόκων παρελθόντων ετών, που οριστικά δεν μπορούν να συμψηφιστούν λόγω των μέχρι σήμερα συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών.

Το σύνολο των αποζημιώσεων διαμορφώθηκε στα 82,6 εκατ. ευρώ έναντι 72,6 εκατ. ευρώ (+13,8%). Το Τεχνικό Αποτέλεσμα βελτιώθηκε και ανήλθε στα 25,1 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ (+10,1%) της αντίστοιχης περσινής περιόδου, το οποίο απεικονίζει την ποιότητα του Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου.

Οι Λειτουργικές Δαπάνες παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 15,5%, φτάνοντας στα 35,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης της έκτακτης επιβάρυνσης των ανωτέρω 3,4 εκατ. ευρώ από παρακρατούμενους φόρους προηγούμενων ετών (αύξηση δίχως την επιβάρυνση των φόρων 4,2%).
Τα Έσοδα από Επενδύσεις μειώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κρίσης.

Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της ασφαλιστικής αγοράς και στόχος της Διοίκησης του Ομίλου της ΑΤΕbank είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, η επανάκαμψη στην κερδοφορία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και η επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην αγορά της Ρουμανίας.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων ! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b1%cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86/