Ασφαλιστικές Ειδήσεις

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

ΑΤΕ Ασφαλιστική κτίριο

ΑΤΕ Ασφαλιστική κτίριο

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, εξασφάλισε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018 την πιστοποίηση των υπηρεσιών της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, λαμβάνοντας ταυτόχρονα πιστοποίηση και από το διεθνή οργανισμό IQNet.

Παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της αλλά και το ευρύτερο κοινό με το οποίο συναλλάσσεται, η ΑΤΕ Ασφαλιστική διασφάλισε την πιστή εφαρμογή των υψηλών απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στην καθημερινή λειτουργία των πιστοποιημένων μονάδων της. Έτσι, στις 12/10/2015 επαναπιστοποίησε τις υπηρεσίες της, με το ανωτέρω αναφερόμενο πρότυπο συστήματος ποιότητας και για την τριετία από τον Οκτώβριο 2015 έως και τον Οκτώβριο του 2018.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 που αποτελεί το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, εφαρμόζεται από την ΑΤΕ Ασφαλιστική ήδη από το έτος 2002. Αξιοποιώντας το εν λόγω πρότυπο, η ΑΤΕ Ασφαλιστική επιτυγχάνει τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των πιστοποιημένων μονάδων της. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει αναπτύξει την απαιτούμενη υποδομή ώστε, να ανταποκρίνεται άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της Αγοράς.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης επιθεώρησης επαναξιολόγησης, στις 12/10/20015 επιβεβαιώθηκε η εφαρμογή του Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 σε όλες τις πιστοποιημένες μονάδες της ΑΤΕ Ασφαλιστική: Τεχνικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, Αγροτικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Πληρωμάτων Πλοίων, Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Προσωπικών Ατυχημάτων, Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, της Εκπαίδευσης του Προσωπικού και των Δικτύων Πωλήσεων, καθώς και της Διαχείρισης Αιτιάσεων.

Φορέας πιστοποίησης είναι η εταιρία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., διάδοχος του ΕΛΟΤ. Η επιτυχής επαναξιολόγηση και πιστοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστική, ήταν το επιστέγασμα πιστής εφαρμογής του προτύπου και υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας. Επισημαίνεται δε ότι, η επιτευχθείσα επαναπιστοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστική, συμπεριλαμβάνει και την πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό IQNet (International Certification Network), το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας.

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κ. Ι. Χατζηιωσήφ: «Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, καθώς και η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας που παρέχουμε στους πελάτες και στους Συνεργάτες μας, βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής της Εταιρείας μας. Οι πιστοποιημένες υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας, σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, επιτρέπουν στην ΑΤΕ Ασφαλιστική να τεκμηριώνει έμπρακτα και ολοκληρωμένα την εταιρική της δήλωση: Κοντά σας ό,τι κι αν τύχει!».


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b1%cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85/