Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ιντερσαλόνικα
Θετικά Αποτελέσματα & Αύξηση Εργασίων


Κέρδη που υπολογίζεται ότι θα περάσουν το ένα εκατομμύριο ευρώ ολοκληρώθηκε η χρήση του 2009 για την μεγαλύτερη Εταιρεία του Ομίλου την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ  Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας αυξήθηκαν στην χρήση κατά 6 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας τα 40,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων και δικαιωμάτων ξεπέρασε τα 159 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας μία αύξηση 10,8%, ενώ το πλήθος των ασφαλιζομένων οχημάτων αυξήθηκε μόλις 3% φτάνοντας τις 619,000, καθώς η Εταιρία δεν είχε καμία συμμετοχή στις αθέμιτες πρακτικές που ακολουθήθηκαν για την προσέλκυση του πελατολογίου των εταιριών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.

Απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνεχής βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος, η οποία επιτυγχάνεται στο κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων κυρίως με την γεωγραφική κατανομή του στόλου των ασφαλιζομένων οχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πλέον άνω του 75% του συνολικού πλήθους των οχημάτων είναι ασφαλισμένο σε περιοχές εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την μείωση και φέτος κατά 3,500 των δηλώσεων ατυχήματος!  Ταυτόχρονα διατηρήθηκε ο υψηλότατος ρυθμός πληρωμής αποζημιώσεων, καθώς αποδόθηκαν 84,5 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους αποζημίωσης.

Μια ουσιαστική απόδειξη της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. αποτελεί το επίσημο Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων και το Μητρώο Ελεύθερης Περιουσίας, που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στις 15/01/2010, σύμφωνα με τα οποία έχουν ήδη υπερκαλυφθεί με περιουσιακά στοιχεία οι υποχρεώσεις για κάλυψη τεχνικών αποθεμάτων της χρήσης 2009.  Ειδικότερα, το ύψος των τεχνικών αποθεμάτων με 31/12/2009 ανέρχεται σε 109.791.705 ευρώ, για την κάλυψη των οποίων υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, κατάλληλα για την κάλυψη τεχνικών αποθεμάτων, ύψους 112.797.877 ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει ελεύθερη περιουσία, πάντα κατάλληλη για την κάλυψη τεχνικών αποθεμάτων, ύψους 10.078.526 ευρώ. Έτσι προκύπτει ότι το σύνολο της υπερκάλυψης υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπει το Άρθρο 6 του 400/1970. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ περί τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς τότε ολοκληρώνεται η σημαντική επένδυση ανέγερσης κτιρίου 15.000 τ.μ. στην Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ επιπλέον υπεραξίες άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ θα προκύψουν και από την ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. έχει ξεκινήσει με την υποστήριξη της ERNST & YOUNG τις διεργασίες προσαρμογής της στα δεδομένα του Solvency II, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η εφαρμογή των προβλεπομένων αρχών στα σημερινά οικονομικά στοιχεία, δηλαδή το QIS4, και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και η ενσωμάτωση των πλέον πρόσφατων αλλαγών, δηλαδή το QIS5. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι σημαντικότατες αυξήσεις στα τεχνικά αποθέματα που έχει πραγματοποιήσει η Εταιρία, καθώς το Απόθεμα Εκκρεμών Ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων έχει αυξηθεί κατά 63% την τελευταία τετραετία έναντι αύξησης ασφαλίστρων 11% και στόλου ασφαλιζομένων οχημάτων μόλις 2% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τέλος, η άλλη ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου, η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ζωής Α.Ε., ολοκλήρωσε την χρήση με κερδοφορία κοντά στα περσινά επίπεδα, υπερκάλυψη όλων των υποχρεώσεων και, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα των τελευταίων μηνών, εμφανίζει αύξηση νέας παραγωγής ατομικών συμβολαίων ζωής 30% και ομαδικών συμβολαίων ζωής 70%.

Συγχαρητήρια στην Ιντερσαλόνικα η οποία δεν υπέκυψε στους “Πειρασμούς” της  Αγοράς και παρέμεινε σταθερή σε Ποσοστά Προμηθειών που βρίσκονται σε πολύ λογικά επίπεδα καθώς και την επιλογή των περιοχών στις οποίες Ασφαλίζει Αυτοκίνητα με σκληρό unerdwriting. Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + nineteen =

To Top