Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Νέα Προγράμματα προστασίας Οικογένειας και Οχήματος από την Arag


Η Νομική Προστασία Οικογένειας είναι ο δεύτερος, μεγάλος πυλώνας της Νομικής Προστασίας που η αναγκαιότητά του πολλαπλασιάζεται σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, αφού απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από το σοβαρό οικονομικό βάρος της διευθέτησης ουσιωδών νομικών διαφορών της ιδιωτικής αλλά και της εργασιακής του ζωής. Καλύψεις προγράμματος:
• Να διεκδικεί ο ασφαλισμένος αποζημίωση όταν με ευθύνη τρίτου υφίσταται ζημία το σπίτι του, ο εξοπλισμός του και γενικότερα η περιουσία του ή όταν ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του υποστούν σωματική βλάβη, υλική ή ηθική ζημία.

• Να έχει ο ασφαλισμένος τη συμπαράσταση και τη νομική συνδρομή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου όταν θίγονται τα εργασιακά – υπαλληλικά του δικαιώματα, από παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά του εργοδότη του, σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων, είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό είτε για το δημόσιο τομέα.

• Να έχει ο ασφαλισμένος τις υπηρεσίες του κατάλληλου δικηγόρου όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα και για τα οποία είτε παραπέμπεται σε ποινικό δικαστήριο, είτε καλείται προανακριτικά να απολογηθεί.

• Να συμβουλεύεται ο ασφαλισμένος από την πρώτη στιγμή τον αρμόδιο δικηγόρο αλλά και να δέχεται τις νομικές του υπηρεσίες όταν απειλούνται, παραβλάπτονται ή παραβιάζονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα σύνταξης ή περίθαλψης.

• Με τη συνδρομή του ειδικού και έμπειρου δικηγόρου να ασκεί ο ασφαλισμένος έγκαιρα και έγκυρα, τα καταναλωτικά του δικαιώματα, ευθύς ως ζημιώνεται εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου από τη μη τήρηση των όρων ιδιωτικών συμβάσεων, όπως συμβαίνει με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, την αγορά επικίνδυνων ή ακατάλληλων αγαθών, τους καταχρηστικούς όρους τραπεζικών δανείων, την υπερχρέωση λογαριασμών κοινής ωφελείας κ.λπ.

• Να παραφυλάσσει ο ασφαλισμένος αποτελεσματικά τα συμφέροντά του, όταν στη μισθωμένη οικογενειακή του στέγη αναπτύσσονται διαφορές με τον ιδιοκτήτη του, ένεκα των οποίων δέχεται αγωγές αναπροσαρμογής, αγωγές αποζημίωσης, εξωστικές αγωγές κ.λπ. η απόκρουση των οποίων μόνο με τις υπηρεσίες ικανού δικηγόρου είναι εφικτή.

• Σε περίπτωση διαφορών από ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος για την οικογένειά του και την κατοικία του να μη διστάζει να διεκδικεί τη νόμιμη αποζημίωσή του στρεφόμενος κατά των ασφαλιστικών εταιρειών εκείνων που είτε αρνούνται, είτε καθυστερούν, είτε υποτιμούν την προκληθείσα ζημία.

Νομική Προστασία Οχήματος

Μόνο με την απλή ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είστε καλυμμένος για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες τις οποίες προκαλείτε εσείς σε τρίτους. Ουδεμία όμως κάλυψη έχετε για ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από υπαιτιότητα τρίτων στα δικά σας οχήματα είτε για τραυματισμούς σ’ εσάς, στους οδηγούς ή τους συνεπιβαίνοντες.

Αποκτώντας και την ARAG Νομική Προστασία η ARAG φροντίζει για σας αναλαμβάνοντας να διεκδικήσει για λογαριασμό σας τόσο τις ζημιές των αυτοκινήτων σας όσο και τις απαιτήσεις από ενδεχόμενες σωματικές βλάβες μετά από ένα ατύχημα.

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτει η Νομική Προστασία Οχήματος:
1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί σ’ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του τις απαιτήσεις για:
– τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου του,
– την oικονομική ζημιά που έχει ο πελάτης για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του αλλά αναγκάζεται να μισθώσει άλλο,
– τα διαφυγόντα κέρδη για επαγγελματικά οχήματα,
– τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου,
– τα νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα,
– την ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός ή θάνατος
– τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
– τα έξοδα μίσθωσης ταξί.
2. Στις δικές μας καλύψεις δεν περιλαμβάνεται μόνο το τροχαίο συμβάν αλλά κάθε ζημία για την οποία υπάρχει υπαιτιότητα τρίτου και είναι νομικά επιδιώξιμη όπως π.χ.
• από πτώση αντικειμένων
• από δόλια ενέργεια
• από πτώση σε λακκούβα
• από καθίζηση οδοστρώματος
• από έργα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ
• σε χώρους φύλαξης ή στάθμευσης
3. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο προσώπου από αμέλεια, η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεράσπισή του στα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.
4. Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση και διώκεται ποινικώς η εταιρεία αναλαμβάνει να τον εκπροσωπήσει σε όλα τα ποινικά δικαστήρια.
5. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδηγήσεως αναλαμβάνουμε να ασκήσουμε τις απαραίτητες προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια.
6. Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές που προέκυψαν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών ελαττωμάτων των καινούργιων αυτοκινήτων, η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις απαιτήσεις του.
7. Όταν ο ασφαλισμένος θέλει να διεκδικήσει την ιδία συμμετοχή του σε περίπτωση που κάνει χρήση της μικτής ασφάλισης του αυτοκινήτου του.
8. Όταν ο ασφαλισμένος έχει διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρεία από ασφαλιστήρια μικτής, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου του.
9. Όταν ο ασφαλισμένος χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ασύμφορης επισκευής του οχήματός του.

Νομική Προστασία στο Εξωτερικό
Για όσες περιπτώσεις παρέχεται Νομική Προστασία στην Ελλάδα για τις ίδιες προστατεύουμε τον ασφαλισμένο μας και στο εξωτερικό. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει ένα τροχαίο συμβάν εκτός Ελλάδος.
Αφενός μεν το πρόβλημα γλώσσας που αντιμετωπίζει ο κάθε οδηγός και αφετέρου οι υπέρογκες αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων και δικαστικών εξόδων.
Παρόμοιες όμως δυσκολίες παρουσιάζονται όταν η σύγκρουση γίνει μ΄ένα αλλοδαπό όχημα στην Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οι ασφαλισμένοι όμως της ARAG δεν έχουν να σκεφθούν τέτοιου είδους προβλήματα γιατί η ARAG αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες και ένα επιτελείο γλωσσομαθών διακανονιστών τους συμπαρίσταται συνεχώς από την πρώτη στιγμή.

Τα τμήματα ζημιών της ARAG απαρτίζονται από διακανονιστές και νομικούς που αναλαμβάνουν
• τη συλλογή όλων των δημοσίων εγγράφων που αφορούν την ασφαλιστική περίπτωση, όπως π.χ. αστυνομικά πρωτόκολλα, ποινικές δικογραφίες κ.λπ.
• την προώθηση των δικαιολογητικών της ζημίας στην υπόχρεη ασφαλιστική εταιρεία και τη διαπραγμάτευση μαζί της, είτε για θέματα υπαιτιότητας, είτε για το ύψος της ζημίας, με νομικά επιχειρήματα και νομολογιακά δεδομένα
• τη συνεχή ενημέρωση ασφαλισμένου και ασφαλιστικού συνεργάτη για την εξέλιξη σε όλη τη φάση του εξωδικαστικού διακανονισμού της υπόθεσης
• τη συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων που προχωρούν δικαστικώς με τη συλλογή αντιγράφων από όλα τα δικόγραφα κ.λπ. μέχρι την αποζημίωση του ασφαλισμένου και το κλείσιμο του σχετικού φακέλου
• τη δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων σε πελάτες και συνεργάτες
• τέλος δεν πρέπει να λησμονηθεί ο υψηλός βαθμός εξωδικαστικής επίλυσης των υποθέσεων που καταφέρνει η ARAG, γεγονός που άλλωστε επιθυμούν πρωτίστως οι ασφαλισμένοι.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Νέα Προγράμματα προστασίας Οικογένειας και Οχήματος από την Arag! https://www.insurancedaily.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5/