Ασφαλιστικές Ειδήσεις

ΕΠΕΙΑ: Αναλυτικά στοιχεία 6μήνου κατά % μεταβολήςΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09 %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09
ΕΤΑΙΡΙΑ
CYPRUS ΖΩΗΣ 5,656,851 3,337,524 69.5% 0.5% 0.3%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ 81,931,524 50,257,156 63.0% 6.9% 4.1%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ 16,151,346 11,597,016 39.3% 1.4% 1.0%
MARFIN ΖΩΗΣ 7,495,929 5,881,038 27.5% 0.6% 0.5%
ING ΟΜΑΔ.ΚΑΙ ΑΤΟΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 38,115,411 33,476,707 13.9% 3.2% 2.7%
ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 36,315,173 32,502,742 11.7% 3.1% 2.7%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1,753,979 1,571,958 11.6% 0.1% 0.1%
INTERNATIONAL LIFE ΖΩΗΣ 14,176,790 12,986,103 9.2% 1.2% 1.1%
ALICO 154,259,583 142,449,556 8.3% 13.0% 11.7%
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 287,438,531 271,866,537 5.7% 24.3% 22.3%
GENERALI LIFE A.E.A.Z. 31,302,921 30,526,239 2.5% 2.6% 2.5%
INTERAMERICAN ΖΩΗΣ 135,683,120 134,001,011 1.3% 11.4% 11.0%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ 31,224,507 30,993,365 0.7% 2.6% 2.5%
AXA 42,916,343 43,024,601 -0.3% 3.6% 3.5%
EFG EUROLIFE AEAZ 124,085,017 125,689,902 -1.3% 10.5% 10.3%
INTERNATIONAL LIFE (UNIVERSAL LIFE) 5,184,192 5,292,608 -2.0% 0.4% 0.4%
ALLIANZ HELLAS 57,789,933 59,430,451 -2.8% 4.9% 4.9%
ING ΖΩΗΣ 104,495,940 110,833,752 -5.7% 8.8% 9.1%
V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL 2,187,728 3,002,088 -27.1% 0.2% 0.2%
ALPHALIFE 2,118,559 0   0.2% 0.0%

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09 %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 34,333,848.33 19,487,077.51 76.2% 2.5% 1.5%
NATIONAL UNION FIRE INSURANCE 50,222,094.90 30,127,361.95 66.7% 3.7% 2.3%
VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ 59,840,295.33 40,160,884.86 49.0% 4.4% 3.0%
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α 29,879,425.01 20,516,387.99 45.6% 2.2% 1.5%
ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΕΓΑ 51,088,998.57 39,382,997.10 29.7% 3.8% 3.0%
EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 32,104,031.30 24,799,822.62 29.5% 2.4% 1.9%
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 51,313,032.68 40,229,918.93 27.5% 3.8% 3.0%
ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 242,454,383.27 200,051,494.19 21.2% 18.0% 15.1%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε 44,453,296.81 37,228,701.47 19.4% 3.3% 2.8%
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 18,685,041.78 15,876,062.30 17.7% 1.4% 1.2%
NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. 15,857,377.21 13,531,432.13 17.2% 1.2% 1.0%
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 27,264,571.99 23,682,522.85 15.1% 2.0% 1.8%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 38,504,243.97 34,191,800.06 12.6% 2.9% 2.6%
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ 21,802,708.65 19,379,221.20 12.5% 1.6% 1.5%
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 51,817,440.80 46,348,641.87 11.8% 3.8% 3.5%
HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. 14,160,907.35 12,694,394.10 11.6% 1.1% 1.0%
EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ 13,786,698.10 12,634,304.21 9.1% 1.0% 1.0%
ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 86,287,186.88 79,316,323.93 8.8% 6.4% 6.0%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε 57,600,006.08 53,270,213.66 8.1% 4.3% 4.0%
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε. Ε. Α.Ζ. Α.Ε 90,441,193.77 83,770,625.49 8.0% 6.7% 6.3%
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ 57,619,599.71 56,301,734.11 2.3% 4.3% 4.2%
GENERALI HELLAS A.A.E. 48,337,874.07 47,455,883.97 1.9% 3.6% 3.6%
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. 15,097,933.27 15,003,403.70 0.6% 1.1% 1.1%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 15,416,887.75 17,038,215.45 -9.5% 1.1% 1.3%
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ 64,130,981.16 73,548,488.15 -12.8% 4.8% 5.5%


 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
      Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09 %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09
10 09 ΕΤΑΙΡΙΑ
1 1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 287,438,531 271,866,537 5.7% 24.3% 22.3%
2 2 ALICO 154,259,583 142,449,556 8.3% 13.0% 11.7%
3 3 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ 135,683,120 134,001,011 1.3% 11.4% 11.0%
4 4 EFG EUROLIFE AEAZ 124,085,017 125,689,902 -1.3% 10.5% 10.3%
5 5 ING ΖΩΗΣ 104,495,940 110,833,752 -5.7% 8.8% 9.1%
6 7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ 81,931,524 50,257,156 63.0% 6.9% 4.1%
7 6 ALLIANZ HELLAS 57,789,933 59,430,451 -2.8% 4.9% 4.9%
8 8 AXA 42,916,343 43,024,601 -0.3% 3.6% 3.5%
9 9 ING ΟΜΑΔ.ΚΑΙ ΑΤΟΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 38,115,411 33,476,707 13.9% 3.2% 2.7%
10 10 ATE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 36,315,173 32,502,742 11.7% 3.1% 2.7%
11 12 GENERALI LIFE A.E.A.Z. 31,302,921 30,526,239 2.5% 2.6% 2.5%
12 11 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ 31,224,507 30,993,365 0.7% 2.6% 2.5%
13 14 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ 16,151,346 11,597,016 39.3% 1.4% 1.0%
14 13 INTERNATIONAL LIFE ΖΩΗΣ 14,176,790 12,986,103 9.2% 1.2% 1.1%
15 15 MARFIN ΖΩΗΣ 7,495,929 5,881,038 27.5% 0.6% 0.5%
16 17 CYPRUS ΖΩΗΣ 5,656,851 3,337,524 69.5% 0.5% 0.3%
17 16 INTERNATIONAL LIFE (UNIVERSAL LIFE) 5,184,192 5,292,608 -2.0% 0.4% 0.4%
18 18 V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL 2,187,728 3,002,088 -27.1% 0.2% 0.2%
19 ALPHALIFE 2,118,559 0   0.2% 0.0%
20 21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1,753,979 1,571,958 11.6% 0.1% 0.1%
21 20 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 1,686,073 1,781,626 -5.4% 0.1% 0.1%
22 19 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙCΑ ΖΩΗΣ 1,200,235 2,019,412 -40.6% 0.1% 0.2%
23 24 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 765,040 320,765 138.5% 0.1% 0.0%
24 23 VICTORIA ΖΩΗΣ 692,413 645,016 7.3% 0.1% 0.1%
25 25 SOGECAP SA 447,399 295,760 51.3% 0.0% 0.0%
26 22 ΟΡΙΖΩΝ 53,793 725,091 -92.6% 0.0% 0.1%
27 26 ΙΜΠΕΡΙΟ LIFE 24,265 25,524 -4.9% 0.0% 0.0%
ΑΣΠΙΣ-COMMERCIAL VALUE   103,320,751 -100.0% 0.0% 8.5%
               
    ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 1,185,152,592 1,217,854,298 -2.69% 100.00% 100.00%


 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
      Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09 %ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 10 ΜΕΡΙΔΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 09
10 09 ΕΤΑΙΡΙΑ
1 1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 242,454,383.27 200,051,494.19 21.2% 18.0% 15.1%
2 2 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε. Ε. Α.Ζ. Α.Ε 90,441,193.77 83,770,625.49 8.0% 6.7% 6.3%
3 3 ΑTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 86,287,186.88 79,316,323.93 8.8% 6.4% 6.0%
4 4 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ 64,130,981.16 73,548,488.15 -12.8% 4.8% 5.5%
5 13 VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ 59,840,295.33 40,160,884.86 49.0% 4.4% 3.0%
6 5 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ 57,619,599.71 56,301,734.11 2.3% 4.3% 4.2%
7 7 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε 57,600,006.08 53,270,213.66 8.1% 4.3% 4.0%
8 9 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 51,817,440.80 46,348,641.87 11.8% 3.8% 3.5%
9 12 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 51,313,032.68 40,229,918.93 27.5% 3.8% 3.0%
10 14 ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΕΓΑ 51,088,998.57 39,382,997.10 29.7% 3.8% 3.0%
11 17 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE 50,222,094.90 30,127,361.95 66.7% 3.7% 2.3%
12 8 GENERALI HELLAS A.A.E. 48,337,874.07 47,455,883.97 1.9% 3.6% 3.6%
13 15 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε 44,453,296.81 37,228,701.47 19.4% 3.3% 2.8%
14 16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 38,504,243.97 34,191,800.06 12.6% 2.9% 2.6%
15 21 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 34,333,848.33 19,487,077.51 76.2% 2.5% 1.5%
16 27 EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 32,104,031.30 24,799,822.62 29.5% 2.4% 1.9%
17 20 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α 29,879,425.01 20,516,387.99 45.6% 2.2% 1.5%
18 18 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 27,264,571.99 23,682,522.85 15.1% 2.0% 1.8%
19 22 INTERLIFE ΑΑΕΓΑ 21,802,708.65 19,379,221.20 12.5% 1.6% 1.5%
20 24 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 18,685,041.78 15,876,062.30 17.7% 1.4% 1.2%
21 26 NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. 15,857,377.21 13,531,432.13 17.2% 1.2% 1.0%
22 23 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 15,416,887.75 17,038,215.45 -9.5% 1.1% 1.3%
23 25 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. 15,097,933.27 15,003,403.70 0.6% 1.1% 1.1%
24 28 HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. 14,160,907.35 12,694,394.10 11.6% 1.1% 1.0%
25 29 EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ 13,786,698.10 12,634,304.21 9.1% 1.0% 1.0%
26 19 ΠΡΩΤΗ A.A.E. 11,023,463.77 21,170,495.79 -47.9% 0.8% 1.6%
27 47 MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V. 8,400,902.76 3,434,614.39 144.6% 0.6% 0.3%
28 32 ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΕΓΑ 7,640,380.63 8,103,730.92 -5.7% 0.6% 0.6%
29 34 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 7,073,648.09 6,389,594.81 10.7% 0.5% 0.5%
30 37 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ- 6,512,869.19 5,623,821.79 15.8% 0.5% 0.4%
31 50 DEMCO INSURANCE LTD 6,505,041.83 2,044,020.45 218.2% 0.5% 0.2%
32 41 MAPFRE ASISTENCIA AE 5,512,917.08 5,125,846.68 7.6% 0.4% 0.4%
33 42 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 5,437,976.50 4,041,928.26 34.5% 0.4% 0.3%
34 36 Euler Hermes Emporiki Α.Α.Ε.Π. 4,947,439.78 5,697,946.92 -13.2% 0.4% 0.4%
35 33 ING ΕΑΕΓΑ 4,660,647.94 6,548,201.34 -28.8% 0.3% 0.5%
36 40 INTER PARTNER ASSISTANCE 4,331,073.06 5,579,821.53 -22.4% 0.3% 0.4%
37 44 ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV 4,191,044.00 3,820,436.94 9.7% 0.3% 0.3%
38 46 D.A.S. – HELLAS ΑΕ 4,093,653.87 3,474,969.96 17.8% 0.3% 0.3%
39 39 Financial Insurance Company Ltd 4,013,806.78 5,616,039.10 -28.5% 0.3% 0.4%
40 45 ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛ.Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε 3,928,764.43 3,749,838.37 4.8% 0.3% 0.3%
41 38 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 3,446,595.92 5,620,441.88 -38.7% 0.3% 0.4%
42 43 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 3,369,867.22 3,869,046.35 -12.9% 0.3% 0.3%
43 48 LA VIE A.E.A.E.Y. 2,350,352.28 3,130,817.54 -24.9% 0.2% 0.2%
44 49 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2,297,098.97 2,275,233.61 1.0% 0.2% 0.2%
45 56 ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 2,052,994.01 594,168.06 245.5% 0.2% 0.0%
46 55 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΕ ΑΕ ΓΑ 2,000,890.52 1,115,639.00 79.3% 0.1% 0.1%
47 52 INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ. 1,798,048.60 1,705,570.18 5.4% 0.1% 0.1%
48 53 EUROP ASSISTANCE 1,792,795.70 1,697,483.24 5.6% 0.1% 0.1%
49 51 ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ 1,756,929.92 1,769,564.89 -0.7% 0.1% 0.1%
50 57 ROYAL AND SUN ALLIANCE INS.PLC 228,506.00 381,519.98 -40.1% 0.0% 0.0%
51 59 MALAYAN INSURANCE Co INC 71,673.03 90,776.32 -21.0% 0.0% 0.0%
52 58 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΑΕΖ 34,256.81 103,949.76 -67.0% 0.0% 0.0%
53 60 DIREKTA ΑΑΕΓΑ 18,814.86 34,815.89 -46.0% 0.0% 0.0%
54 61 ΤΟΚΙΟ ΜΑRINE EUROPE INS.LIMITED 6,011.58 9,245.36 -35.0% 0.0% 0.0%
    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 4,699,825.65 2,927,462.84 60.5% 0.3% 0.2%
    ΛΟΙΠΕΣ (ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ ΚΛΠ)   157,202,765.27     11.8%
               
    ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1,346,698,350 1,328,977,721 1.33% 100.0% 100.0%1 Comment

1 Σχολιο

  1. tolis

    Aug 16, 2010 at 6:26 PM

    Η DEMCO ΒΛΕΠΩ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − eight =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΠΕΙΑ: Αναλυτικά στοιχεία 6μήνου κατά % μεταβολής! https://www.insurancedaily.gr/%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%83/