ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΕ

Ταύτιση με το κοινωνικό σύνολο μέσω της ΕΚΕ

Glassdrive Dimitroulakis

Glassdrive Dimitroulakis

Ο Κωνσταντίνος Δημητρουλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, SaintGobain Autover Hellas S.A.

Η Saint-Gobain Autover Hellas και η Glassdrive, ως μέλη του Ομίλου Saint-Gobain, εφαρμόζουν δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική των ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και την ενίσχυση του διαλόγου. Εφαρμόζοντας δράσεις και ενέργειες στρατηγικής και ηθικής κοινωνικής ευθύνης συνδυάζουμε τα κοινωνικά οφέλη και την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών μας προς το κοινωνικό σύνολο με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία αφιερώνει σημαντικό μέρος των πόρων της σε ενέργειες που αφορούν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή των δικών μας ενεργειών καθώς ταυτιζόμαστε ως προς το κοινωνικό σύνολο στο οποίο απευθυνόμαστε.

Ενέργειες Εσωτερικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές για τη διά βίου μάθηση, την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου, τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού και την ίση αμοιβή και τις προοπτικές σταδιοδρομίας για τις γυναίκες.

2. Την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, η οποία περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των εργαζομένων όσο και των εργολάβων και προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας. Οι διαδικασίες μας είναι πάντοτε σύμφωνες με την Ελληνική νομοθεσία και τους κανόνες του ομίλου Saint-Gobain.

3. Την Προσαρμογή στην Αλλαγή η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναδιάρθρωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο που σημαίνει ότι εξισορροπούνται και λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από τις αλλαγές και τις αποφάσεις. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή και την ανάμειξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της ανοικτής ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων.

4. Τη Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Αντίκτυπου και των Φυσικών Πόρων η οποία περιλαμβάνει δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και αποβλήτων οι οποίες μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στον περιβαλλοντικό τομέα, οι περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις είναι ευκαιρίες διπλού κέρδους, και για την Εταιρεία μας και για το περιβάλλον.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ταύτιση με το κοινωνικό σύνολο μέσω της ΕΚΕ! https://www.insurancedaily.gr/%cf%84%ce%b1%cf%8d%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89-%cf%84%ce%b7/