Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ντοκουμέντο – η εξαπάτηση των Ασφαλιστών και Ασφαλισμένων της Ασπίς


του Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου, πρώην Διευθυντή της Αναλογιστής Υπηρεσίες του Ομίλου Ασπίς

Όταν ο Παύλος Ψωμιάδης τολμούσε και κατέθετε γραπτά δικαιολογητικά έγγραφα στα Ελληνικά δικαστήρια με του κόσμου τα ψέματα, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τις διάφορες κατηγορίες των θυμάτων του, γιατί να μην πείθει και τους Ασφαλιστές του και τους πελάτες του, ότι όλα έχουν καλώς στις Επιχειρήσεις του, και ότι όλες οι Εποπτικές Αρχές έχουν κάνει άπειρους Ελέγχους στα βιβλία των Εταιρειών του και τα έχουν βρεί (τάχα  μου) όλα…άψογα; Διαβάστε με τι θράσος κατέθετε ψεύτικους ισχυρισμούς στα Ελληνικά Δικαστήρια όταν κατέθεσα την προσωπική μου αγωγή στα Εργατικά Δικαστήρια, στην προσπάθειά μου να δικαιωθώ και να εισπράξω τις αποζημιώσεις που μου όφειλε!

Στις προτάσεις της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που κατατέθηκαν στις 27 Μαρτίου 2009 στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), περιλαμβάνονται τα εξής κραυγαλέα ψέματα όσον αφορά τους ισολογισμούς της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Εν τω μεταξύ, πριν την ημερομηνία αυτή, η ΕΠΕΙΑ είχε διαπιστώσει Έλλειμμα 150 εκατ. ευρώ στην Εταιρεία του και απαιτούσε αυτό να καλυφτεί! Παρ’ όλη τη συγκεκριμένη επίσημη κατηγορία, τολμούσε και παρουσίαζε ψεύτικους ισχυρισμούς, προκειμένου να παραπλανήσει τα Δικαστήρια και να κερδίσει τις δίκες! Αυτά που δηλώνω υπεύθυνα είναι δεδομένα και μπορούν να ληφθούν υπόψη από όλους όσους έχουν υποστεί ζημίες από τις συναλλαγές τους μαζί του.

Ισχυρίζονταν τα εξής: “Στις σελίδες 14 και 15  « … Τα μαθηματικά αποθέματα υπολογίζονται και απεικονίζονται, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα με έναν και μοναδικό και απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο έτσι ώστε να μην είναι αντικειμενικά δυνατή η οποιαδήποτε παρέμβαση τρίτου προς αλλοίωση τους. Πέραν όμως τούτου, το ότι ο υπολογισμός των μαθηματικών αποθεμάτων της εταιρείας μας δεν επιδέχεται την παραμικρή αλλοίωση καθίσταται, ειδικώς για την εταιρεία μας, πλέον βέβαιον, από το γεγονός ότι η εταιρεία μας και ο Όμιλός μας στον οποίο αυτή ανήκει ,είναι εισηγμένα στο Χ.Χ.Α και εξ αυτού και μόνο του λόγου, αλλά και ως ασφαλιστική εταιρεία που υπάγεται στους ειδικούς ελέγχους που ισχύουν στην ασφαλιστική αγορά, ελέγχεται και εποπτεύεται, τόσο ως προς τα αποτελέσματά της και τους ισολογισμούς της, από μια σειρά Αρχών όπως, το Υπουργείο Ανάπτυξης!

Η Τράπεζα Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) κλπ., ώστε να είναι εκ των πραγμάτων αντικειμενικά αδύνατη και αδιανόητη η παραμικρή παραποίηση τέτοιων αποτελεσμάτων, αφού η όποια αλλοίωση, θα διαπιστωνόταν άμεσα και με βεβαιότητα από τον πρώτο κιόλας έλεγχο των εποπτικών αρχών και ιδιαίτερα την αναλογιστική υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης που παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεχή βάση όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στην οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά προς έλεγχο οι υπολογισμοί των μαθηματικών αποθεμάτων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών και βέβαια θα υποβάλλοντα και οι ισολογισμοί της εταιρείας και του Ομίλου μας της 31/12/2006 και θα ελέγχοντα εξονυχιστικά από αυτήν».

Στην σελίδα 17, δήλωνε:

«Και βεβαίως οι ισολογισμοί μας ενεκρίθησαν και ευρέθησαν σε απόλυτη νομιμότητα και από όλες τις εποπτικές αρχές και το Υπουργείο Ανάπτυξης (βλ. τα με ημερομηνία 19/12/2007 και αριθ.. πρωτοκ.Κ-3-12003 και Κ3/6767 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την εταιρεία μας και την εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ προσαγόμενα με επίκληση ως σχετικό 6 &7)»

Στις σελίδες 37 και 38, δήλωνε:

« … η εταιρεία μας δικαιώθηκε πανηγυρικά και οι ισολογισμοί και τα μαθηματικά αποθέματα και τα ΤΕΣΤ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και τα άλλα οικονομικά μεγέθη …ευρέθησαν σε απόλυτη τάξη και νομιμότητα. Και μετά από ενδελεχείς και εξονυχιστικούς ελέγχους στους οποίους προέβη κοινή ομάδα που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορολογικών αρχών (δηλ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) και τη συντονισμένη και σε βάθος διερεύνηση των ισολογισμών και οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας και των εταιρειών του ομίλου μας, όλες οι ασύστολα ανακριβείς και συκοφαντικές καταγγελίες του αντιδίκου (εννοεί εμένα) εις βάρος μας απερρίφθησαν πανηγυρικά. Και οι ελεγκτικές αρχές παρείχαν στις εταιρείες του ομίλου μας το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Κάλυψης Τεχνικών Αποθεμάτων και συγκρότησης Περιθωρίου Φερεγγυότητας»

Όταν ο Ψωμιαδης παρουσίαζε τέτοια κείμενα για τους ισολογισμούς και τα οικονομικά στοιχεία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και των εταιρειών του ομίλου (Δηλαδή και της ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ) στους ασφαλιστές, ασφαλισμένους και στα ασφαλιστικά ταμεία παραπλανούσε και εξαπατούσε όλους και εν γνώση του.

Θα πρέπει:

1) Να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο των εγγράφων με πρωτοκ. Κ-3-12003 και Κ3/6767 αλλά και το πόρισμα που συνέταξε μετά από ενδελεχείς και εξονυχιστικούς ελέγχους η κοινή ομάδα που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορολογικών αρχών (δηλ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν (λόγω μη σωστών ελέγχων ή σκόπιμων ή μη παραλήψεων) υπήρχε εξαπάτηση ασφαλιστών και ασφαλιζομένων από τις επίσημες εποπτικές αρχές του κράτους.

2) Να δοθεί στην\ δημοσιότητα το σκεπτικό της αναλογιστικής υπηρεσίας του υπουργείου ανάπτυξης με το οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό Φερεγγυότητας για τα έτη 2006 και 2007 και γιατί αγνόησε αυτή τους υπολογισμούς που ανέφερα στην επιστολή μου στις 4/4/2007 και οι οποίοι είχαν υπολογίσει οι υπάλληλοι- αναλογιστές της ΑΕΓΑ. Δεν είναι και αυτό εξαπάτηση της υπηρεσίας αυτής του υπουργείου προς τους ασφαλισμένους και ασφαλιστές και άλλες εποπτικές αρχές;

Στη σελίδα 5, δήλωνε:

«Ο αντίδικος (δηλαδή εγώ), λόγω της κύριας παραμονής του στη Σουηδία εξακολουθούσε τύποις να ασκεί τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου της αναλογιστικής Υπηρεσίας της εταιρείας μας και όλη την ουσιαστική εργασία της Υπηρεσίας αυτής εκτελούσαν στην πραγματικότητα οι υπάλληλοι -αναλογιστές της υπηρεσίας αυτής τους οποίους είχε προσλάβει και απασχολούσε η εταιρεία μας, ο δε αντίδικος είχε απλώς την υψηλή εποπτεία και υπέγραφε τυπικά τον ισολογισμό ως επικεφαλής τις Υπηρεσίες Αϊτής και ορισμένος υπεύθυνος έναντι της εποπτεύουσας αρχής ,δηλαδή του υπουγείου Ανάπτυξης.»

Λόγω της από 1/1/1998 έως και 30/3/2007 κύριας παραμονής μου στη Σουηδία δεν είχα γνώσεις και ενημέρωση για τους υπόλοιπους λογιστικούς λογαριασμούς και δεν συμμετείχα στη διοίκηση της εταιρείας. Όταν έγιναν οι καταγγελίες για τα παράνομα συμβόλαια τα οποία δεν σχεδίασε ποτέ της η αναλογιστική υπηρεσία παρά μόνο ο ίδιος ο Ψωμιάδης και οι περί αυτόν εντός και εκτός εταιρείας και του επιβλήθηκε το πρόστιμο 1.300.000€ (το οποίο όπως έμαθα δεν πλήρωσε η εταιρεία) αλλά και το δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΞΙΑ στις 5/1/2007 όπου αναφέρεται πως από τα λεφτά των κεφαλαίων του ASPIS BOND, ASPIS PLUS κλπ. ο Ψωμιάδης φτιάχνει προσωπικές εταιρείες, τότε ζήτησα ενημέρωση από το λογιστήριο καθώς επίσης και μια εκτίμηση του πραγματικού ελλείμματος των συμβολαίων ASPIS BOND, ASPIS PLUS. Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήσαν αρνητικά περίπου 200.000.000€ και ο Ψωμιάδης και οι περί αυτού το γνώριζαν.

Το ερώτημα μου είναι:

1) Ενημέρωσαν την κοινή ομάδα, που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορολογικών αρχών, (δηλ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) σωστά ή τους απέκρυψαν στοιχεία;

2) Η κοινή ομάδα αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των επιστολών μου στο υπουργείο ανάπτυξης στις 4/4/2007 γιατί δεν με κάλεσε να τους κάνω τη σωστή ενημέρωση έτσι ώστε να τον εμποδίσουν να εξαπατά τους ασφαλιστές και ασφαλισμένους και να περιοριστεί το έλλειμμα των μαθηματικών αποθεμάτων από τη μείωση της αξίας των επενδύσεων και το έλλειμμα των κεφαλαίων των συμβολαίων ASPIS BOND, ASPIS PLUS στα 160.000.000€ στις 31/12/2007 και το άφησαν να πάει στα περίπου 350.000.000€ σε 2 χρόνια και αναγκάζονται τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν εισφορά 1.5% η οποία μπορούσε να ήταν 0,5% και να αποζημιωνόντουσαν οι ασφαλισμένοι στο 100% και να προστατευτούν οι νέοι ασφαλισμένοι έστω από 1/7/2007;

Προς το τέλος του μηνός Απριλίου ζήτησα μέσω της κυρίας Άννας Μεταξά να έχω συνάντηση με τον κ. Παπαθανασίου. Αυτός αρνήθηκε και έγινε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα (ο οποίος εάν δεν κάνω λάθος έγινε αργότερα μέλος του Δ.Σ της ΕΠΕΙΑ). Στη διάρκεια της συζήτησης με ενημέρωσε ότι η υπηρεσία του υπουργείου δεν δέχτηκε ένα ομόλογο αξίας 100.000.000€ που ήθελε να φέρει ο Ψωμιάδης από την Ιρλανδία. Όταν του είπα πως η ΑΕΓΑ δεν έχει σχεδόν καθόλου ρευστότητα και πως εάν ο Ψωμιάδης στείλει τα 50.000.000€ στην Κύπρο η εταιρεία δεν θα έχει να πληρώσει εξαγορές και άλλες αποζημιώσεις και πως τότε θα μαζεύεται ο Κόσμος κάτω από το υπουργείο. Μου είπε πως οι ισολογισμοί της ΑΕΓΑ είναι σωστοί. Του απάντησα πως η ΑΕΓΑ έχει στα ενεργητικά τις υπεράξιες υπερβολικές και πως αν ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της δύσκολα το ποσό της ρευστοποίησης κατά την εκτίμηση των λογιστών της εταιρείας θα είναι το 40% της αξίας του. Μου απάντησε πως το υπουργείο δεν είναι υπεύθυνο για τις υπερεκτιμήσεις που κάνει η εταιρεία τη στιγμή που αυτές γίνονται από επίσημους εκτιμητές. Τότε θύμωσα και του είπα εάν κτύπα ξύλο καταρρεύσει η εταιρεία και πως στο ενεργητικό της εμφανίζεται η άξια του 38% της COΜMERCIAL VALUE που κατέχει η ΑΕΓΑ ίσο με 84.000.000€ από ποιον θα πάρετε το ποσό αυτό για να πληρώσετε τις αποζημιώσεις; Του είπα πως η κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον θα έχει πρόβλημα και βάλτε κάποιον επόπτη διότι ο Ψωμιαδης είναι ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά και έφυγα.

Στις 31/12/2004 το 100% της αξίας της COΜMERCIAL VALUE ήταν 55.176.000€. Στις 31/12/2005 ήταν 123.096.000€ και στις 31/12/2006 ήταν 217.817.000€. Στις 31/12/2008 την αξία την ανέβασαν στο ποσό των 331.896.000€.(!!!) και με την ίδια παραγωγή στα τελευταία 3 χρόνια. Το 70% από τις πιο πάνω αξίες είναι η αξία της εκτιμώμενης παραγωγής για κάθε έτος στο μέλλον.

Το Δασοαγρόκτημα «ΣΙΜΙΑ» στην Ιστιαία είχε υπεραξία 48.355.000€(!!!) και διαβάστε στο κείμενο τους λόγους και θα καταλάβετε πολλά.

Το ποσό αυτό των 84.000.000+48.355.000=132.355.000€ και το οποίο είναι τα πιθανά μελλοντικά κέρδη της COΜMERCIAL VALUE και του Δασοαγροκτήματος «ΣΙΜΙΑ» στην Ιστιαία εμφανιζόταν στο ενεργητικό της ΑΕΓΑ και κάλυπτε μέρος του περιθωρίου φερεγγυότητας και της ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Έτσι δίνοντας το υπουργείο πιστοποιητικό φερεγγυότητας στην ΑΕΓΑ ήταν σαν να έλεγε στους ασφαλισμένους: Κύριοι μέρος από τα αποθεματικά σας καλύπτονται από τα μελλοντικά κέρδη της νέας παραγωγής της COΜMERCIAL VALUE και του Δασοαγροκτήματος «ΣΙΜΙΑ» στην Ιστιαία και πως η εταιρεία είναι φερέγγυα σήμερα διότι θα έχει τα πιο πάνω μελλοντικά κέρδη.

Η απορία μου είναι εάν η κοινή ομάδα, που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορολογικών αρχών, (δηλ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) για να ελέγξουν τον ισολογισμό της ΑΕΓΑ του έτους 2006 είδε τα πιο πάνω ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό ή όχι καθώς επίσης και άλλους λογαριασμούς που ήταν υπεραξίες ακινήτων και γηπέδων (ΙΣΜΙΑ-Κόρινθος ). Εάν όχι σημαίνει πως πήγαν για καφέ και εξαπάτησαν τους ανωτέρους τους εάν ναι τότε γιατί δεν έλαβαν οι πιο πάνω φορολογικές αρχές μέτρα για να προστατεύουν τους ασφαλιστές και ασφαλισμένους. Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν αρκετό και είναι προφανές πως και οι ασφαλιστές και ασφαλισμένοι εξαπατήθηκαν και από τον Ψωμιάδη και από τις εποπτικές αρχές.

Αυτό που θα πρέπει οι κ. Παντελίδης και Βλαχογιάννης είναι στη συγκέντρωση να παρουσιάσουν τον αναπροσαρμοσμένο ισολογισμό της ΑΕΓΑ στις 30/6/2009 και ως προς τον υπολογισμό των αποθεμάτων να ανακοινώσουν τις κατηγορίες των συμβολαίων και πως θα αναπροσαρμόσουν τα αποθέματα και πάνω σε αυτά που θα δώσουν θα τοποθετηθώ. Έχω μεγάλη εμπειρία πάνω σε τέτοια θέματα. Είχα προτείνει στους επόπτες χωρίς αμοιβή να τους προσφέρω τις υπηρεσίες μου αλλά ευγενικά αρνήθηκα αν και το ήθελαν λόγο του ότι ευρίσκομαι σε αντιδικία με την εταιρεία. Πάντως η δουλειά που έχουν αναλάβει είναι πολύ δύσκολη λόγω αρκετών ιδιαιτεροτήτων στη λειτουργία της εταιρείας. Προσεχώς θα δημοσιεύσω τις ένορκες καταθέσεις των Ψωμιάδη, Βιδάλη, Αντζουλίδη που έκαναν στο σουηδικό δικαστήριο και θα καταλάβετε πολλά για το ποιόν των ανθρώπων αυτών.

Θ. Αναγνωστόπουλος,  Αναλογιστής


13 Comments

13 Σχολια

 1. Ο Κ΄ΑΚΟΣ

  Oct 27, 2010 at 1:34 PM

  Κύριε Αναγνωστόπουλε, μήπως δεν ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Εμπορίου κος Χάτσιος Μιχαήλ, που είναι μέλος του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ;
  Το μέλος αυτό δεν είναι που δεν ψήφισε στο ΔΣ της ΕΠΕΙΑ όταν ανεκλήθει η άδεια λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ;

 2. Γιώργος

  Oct 27, 2010 at 4:43 PM

  Είναι γνωστές οι πολλές προσπάθειες του κ. Αναγνωστόπουλου να ενημερώσει κάθε αρμόδιο, σχετικά με την πραγματική κατάσταση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, στο παρελθόν.  Όλες οι προσπάθειές του ματαιώθηκαν από εκείνους οι οποίοι είχαν την πολιτική ή την νομική ευθύνη της εποπτείας!  Οι εξελίξεις τον δικαίωσαν απόλυτα. Το βασανιστικό ερώτημα είναι ποιος δικαστής θα βρεθεί να πράξει το αυτονόητο, δηλαδή να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους υπεύθυνους έβαλαν πλάτη, προφανώς με το αζημίωτο, για να τελεστεί η μεγαλύτερη απάτη της τελευταίας εικοσαετίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να επιβάλει την πλήρη αποκατάσταση των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων αλλά και των εργαζόμενων, των ασφαλιστών συμπεριλαμβανομένων. Θεωρώ ότι αν καταλήξει χωρίς απόδοση πραγματικής δικαιοσύνης, αυτή η τεραστίων διαστάσεων υπόθεση, θα χαθεί για πολύ καιρό η ελπίδα ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να γίνει ένας καλός τόπος διαβίωσης για τους Έλληνες. Κύριοι πολιτικοί προϊστάμενοι, αν δεν επιδιώξετε την πραγματική δικαίωση όλων των εξαπατημένων από τον Ψωμιάδη και τους περί αυτόν, δεν θα πιστέψουμε όσα λέτε -και νομοθετείτε- για το μέλλον. Θα καταλάβουμε ότι, και για σας, οι νόμοι υπάρχουν μόνο για τυπικούς λόγους και ότι, πολύ απλά, δεν έχετε ούτε εσείς την πρόθεση να τους εφαρμόσετε. Αν θέλετε να σας πιστέψουμε, εφαρμόστε τους εδώ και τώρα, σε ότι έχει ήδη συμβεί και όχι σε ότι “ενδέχεται” να συμβεί στο μέλλον.

 3. HLIAS

  Oct 27, 2010 at 5:43 PM

  ΤΕΛΕΙΑ ,ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟ ΨΩΜΙΑΔΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ……..Η΄ΜΗΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ????
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ  .ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ “ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ” .ΑΝ ΟΙ 500.000 ΠΕΛΑΤΕΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΠ .ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ,ΟΥΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ ……ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ .

 4. DARK ROOM

  Oct 29, 2010 at 7:57 PM

  AΠΛΗ  ΕΡΩΤΗΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ  ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ  
  Ο ΚΟΣΜΟΣ   (Η  ΑΓΟΡΑ )  ΤΟΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΡΥΦΟ ΚΑΜΑΡΙ
  ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Ως ΚΛΑΙΟΥΣΕΣ   ΜΑΓΔΑΛΗΝΕΣ ΩΡΥΟΝΤΑΙ   !!!!!!!!!!!ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤ;ΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  2-3   ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΜ  ΤΟΥ  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΟΥ ΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

 5. Γιώργος

  Nov 1, 2010 at 12:03 PM

  @ DARK ROOM τι θα ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να κάνουν? Ο τρόπος που θέτεις την ερώτηση δείχνει την αλαζονεία του “αθώου”. Προφανώς μιλάς εκ του ασφαλούς και “απ’ έξω” και δεν έχεις συζητήσει το θέμα με κάποιο σωστό επαγγελματία απ’ τους εγκλωβισμένους στην ΑΣΠΙΔΑ. Θα μάθαινες τότε ότι κανείς δεν μπορούσε να μεταφέρει χαρτοφυλάκιο χωρίς να εγκαταλείψει πίσω του, στον Καιάδα, τους πελάτες του που τον είχαν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή τους σοβαρά ασθενείς, για να μη μιλήσουμε για εξαγορές και απώλειες χρημάτων στα συνταξιοδοτικά και τα επενδυτικά. Κι αυτό για κάποιους από εμάς ήταν το πιο σημαντικό. Να μην εγκαταλείψουμε το πλοίο για να σώσουμε το τομάρι μας, αφήνοντας κάποιους αβοήθητους στο στόμα του καρχαρία. Προσωπικά σταμάτησα να δίνω παραγωγή στην ΑΣΠΙΔΑ το 2004! Αλλά για τους υπάρχοντες πελάτες δεν είχα καμία συνολική λύση. Αν έχεις υπόψη σου κάποια τέτοια λύση που υπήρχε αλλά δεν την ακολουθήσαμε, να μας την πεις, αντί να κάνεις κριτική με τέτοιου ύφους ερωτήσεις. Τουλάχιστον στον κλάδο ζωής και υγείας, την ευθύνη της μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας ΔΕΝ μπορεί να την έχει ο διαμεσολαβών, δεν έχει καμία δύναμη και εξουσία επ’ αυτού. Όσοι με κακεντρέχεια στρέφεστε κατά του διαμεσολαβούντα, σκάβετε τον ίδιο σας το λάκκο. Γιατί με κράτος ασύδοτο είναι βέβαιο ότι θα έρθει και η σειρά σας.

 6. πυθια

  Nov 2, 2010 at 4:10 PM

  αχα κυρ  γιωργο   νο 5   1.11      καλα   για την ζωη και νοσοκομειακα    αλλα για αυτοκινητακι   και πυρκαια   τι εχεις να μας πεις εξυπνοτατε   …..και καλα   τα παλια συμβολαια αλλα  τα 3-4  τελευταια   χρονια   βωμουσε το πραγμα   και τα 2 απο τα τεσσερα η μποχα εφτανε μεχρι   την μυκονομ πουχει βιλαρα   ο μιστερ  παυλος      …ασε   κυρ γιωργο  ,γιωργαρε,γιωργακη ,  πεσ μας για προμηθεια   και αλλα   και    ασε την μετα  θανατον κλαψα!!!!   και ξερουμε καλα τι λεμε και τι εννοουμε   και μεσα στα πραγματα ειμαστε πρωτου εσυ   βγαλεις   το γυμνασιο !!!

 7. Θ.Κ.

  Nov 3, 2010 at 12:17 AM

  Σύμφωνοι Γιώργο.
  Αν έτσι έπραξες, έχεις δίκιο.

  Υπάρχουν όμως πολλοί -πάρα πολλοί- πρώην συνάδελφοί σου της ΑΣΠΙΣ, οι οποίοι παρότι είχαν τα ίδια ερεθίσματα/πληροφορίες με εσένα, προτιμούσαν να κλείνουν τα αυτιά τους και να παραμυθιάζουν ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, πελάτες ΚΑΙ υποψήφιους πελάτες.
  Ποιός από αυτούς πήρε το υγιές έστω πελατολόγιό του για να το σώσει;
  Αλλά βλέπεις, οι προμήθειες και τα bonus του Παυλάρα ήταν ικανά να τους βουλώσουν αυτιά και μάτια.

  Τί θα έρθει να μας πει εκείνος ο “συνάδελφός” μας, που μέχρι τελευταία στιγμή καθησύχαζε πελάτισσά του οτι όλα “βαίνουν καλώς”;
  Όταν μάλιστα, μόλις πρόλαβε εκείνη να ασφαλιστεί σε άλλη εταιρία  με “ειδικό όρο συνέχειας” μετά το κλείσιμο της ΑΣΠΙΣ, σε 4 μήνες παρουσίασε καρκίνο;
  Αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχουμε; (δεν αναφέρομαι στην αστική ευθύνη, αλλά την ηθική).
  Αλλά ποιός ξέρει με ποιά  Ε.Π. -“πληρώνει αμέσως!”   θα συνεργάζεται τώρα….

  Θα συμφωνείς φαντάζομαι, οτι η πρόβλεψη των εξελίξεων στην παραπάνω (και πολλές ανάλογες) περίπτωση δεν έχει να κάνει με της πρόβλεψη της “μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας”, αλλά της πολύ πολύ βραχυπρόθεσμης!

 8. Γιώργος

  Nov 13, 2010 at 6:26 PM

  Για το σχόλιο Νο 7  (Θ. Κ.) Αγαπητέ/’η έχεις -δυστυχώς- δίκιο. Οι περισσότεροι “συνδεδεμένοι” συνάδελφοι συνέχιζαν αμέριμνοι, πολύ κακώς κατά την γνώμη μου,   και μέχρι την τελευταία στιγμή να ρίχνουν πελάτες στο στόμα του λύκου. Όμως αυτό στο οποίο επιμένω, είναι ότι όταν ο καλόπιστος ασφαλιστής αντιληφθεί ότι “υπάρχει πρόβλημα”, ακόμα κι αν τα κάνει όλα σωστά, δεν θα μπορέσει να προστατεύσει όλους τους πελάτες του από τις συνέπειες της κατάρρευσης μιας ασφαλιστικής. Το δικό μου σκεπτικό είναι ότι ακόμα κι αν ένας μόνο ασφαλισμένος στον κλάδο ζωής, βρεθεί χωρίς την ασφάλειά του τη στιγμή που την έχει ανάγκη, γιατί μια ασφαλιστική ζωής κατέρρευσε, όλη η αγορά είναι λάθος. Και ότι είναι παραπλανητικό, έως και επικίνδυνο να ασχολούμαστε με την ευθύνη του διαμεσολαβητή και όχι της εκάστοτε αρμόδιας εποπτικής αρχής, που έχει την υποχρέωση, την εξειδικευμένη γνώση, την εξουσία και τα μέσα να ελέγχει τις εταιρίες και να επιβάλει μέτρα εξυγίανσης, ή να προετοιμάζει μια υγιή διάδοχη κατάσταση ως πλήρη και ικανοποιητική λύση. Αλλά και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που “νίπτει τας χείρας της” και χωρίς ντροπή στρέφεται κι αυτή κατά των … ασφαλιστικών συμβούλων αντί να κοιτάει τα χάλια της που, ενώ γνώριζε καλά, απέφευγε να ανακοινώσει επίσημα οτιδήποτε σχετικό με την ΑΣΠΙΔΑ και άφηνε τους ενδιαφερόμενους να βασίζουν τις αποφάσεις τους στις φήμες. Αλλά όπως λέει η λαϊκή σοφία “κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει”.

 9. dimitris-praktoras

  Nov 15, 2010 at 10:16 AM

  dark room,
  Πρώτα πρέπει να μάθεις ότι ο ρόλος του ασφαλιστή, ανεξάρτητου η όχι είναι, να ενημερώνει σωστά τον ασφαλισμένο για τα προγράμματα που του προτείνει, τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά του. Την ευθύνη λειτουργείας ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – την έχει η πολιτεία.
  Και όσο γι ΄ αυτούς που συμφωνούν ότι έπρεπε όλοι οι ασφαλισμένοι με την προτροπή των ασφαλιστών να προχωρήσουν σε εξαγορές. Ερωτώ : αν η πολιτεία – όπως νομικά όφειλε – έβρισκε λύση και δεν έκλεινε η Ασπίς ( βλέπε τι έγινε με την Ασπίς Σουηδίας ), τι θα απαντούσανε οι ασφαλιστές στους πελάτες που θα είχανε κάνει αίτηση εξαγοράς ; Επίσης τους χιλιάδες ασφαλισμένους που κατά τη διάρκεια αυτή τουε εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα υγείας σοβαρό, τους προτείνεις εξαγορά; Και μετά ποιά Εταιρεία θα τους δεχθεί ;Βέβαια το Ελληνικό μυαλό, σαν το δικό σας, θα έβρισκε άλλη κατηγορία να βγάλει για τους διαμεσολαβούντες.
  Καλό είναι λοιπόν να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και, μετά να ξεστομίζουμε και να γράφουμε. Αντε μπράβο !! Από κριτές και ειδήμονες μπουχτίσαμε. Φτάνει !!

 10. dimitris-praktoras

  Nov 15, 2010 at 10:20 AM

  κε Αναγνωστόπουλε,
  Αν ο Ψωμιάδης σας έδινε την Εταιρεία της Σουηδίας θα αντιδρούσατε κατά αυτόν τον τρόπο ;
  Γιατί μέχρι τότε, τον καιρό που σας αρνήθηκε την Εταιρεία, σας απολαμβάναμε-νε στα συνέδρια της Ασπίδας σε περίοπτη θέση. Κάνω λάθος;

 11. Γιώργος

  Nov 17, 2010 at 11:54 AM

  Κύριε διαχειριστά καλημέρα! Δημοσιεύσατε το σχόλιο Νο 6, το οποίο είναι εμφανώς ειρωνικό, προσβλητικό και άδικο (με υποθετικά και τελικώς λανθασμένα στοιχεία) απέναντι στο δικό μου σχόλιο Νο 5 και δεν δημοσιεύετε την απάντησή μου. Κατανοώ ότι πρέπει να τηρούνται όροι ευπρέπειας αλλά η δημοσίευση του Νο 6 τους παραβιάζει ούτως ή άλλως και πιστεύω ότι το σωστό είναι να δημοσιεύσετε και την απάντησή μου Νο 9. Ευχαριστώ

 12. asfalistriaG.I.

  Nov 20, 2010 at 10:40 AM

  Συμφωνώ απόλυτα dimitri-praktora.
   
  Και συμπληρώνω DARK ROOM.
  Σε ποιους νομίζεις ότι απευθύνεσαι, σε διαμεσολαβητές 3-4 χρονων που μόλις βλέπουν ότι η εταιρία δεν πάει καλά, φεύγουν σε άλλη εταιρία και μεταφέρουν μαζί τους τα συμβόλαια?
  Τί μεταφορά ή εξαγορά να κάνεις σε unit-linked προιόν το οποίο χρηματιστηριακά είναι στο 30% της αξίας του αποταμιευτικού λογαριασμού? Νοσοκομειακά ανθρώπων που είναι ασφαλισμένοι χρόνια με προγράμματα πλήρους νοσοκομειακής κάλυψης με χαμηλά τιμολόγια πρόσκτησης και πλήρους κάλυψης τοκετού? Συνταξιοδοτικά προγράμματα που πλησιάζουν στη λήξη τους?
   
  Μάθαμε ένα ποιηματάκι και το παπαγαλίζουμε τώρα.
  Να σοβαρευτούμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
   
   

 13. Θ.Κ.

  Nov 21, 2010 at 10:42 PM

  asfalistria, dimitri-praktora (γνωστό και μη εξαιρετέο…)

  Εντάξει βρε παιδιά για τα συνταξιοδοτικά που “πλησιάζουν στη λήξη τους”, εντάξει και για τις ασφαλίσεις νοσοκομειακής περίθαλψης ανθρώπων που εμφάνισαν εν τω μεταξύ προβλήματα υγείας.

  Σε όοοοοοολους τους άλλους πελάτες, πήγε κανείς να κάνει αυτό το περίφημο ετήσιο service όχι μόνο για να πετύχει διασταυρούμενη πώληση ή να πάρει συστάσεις, αλλά αφού υπενθυμίσει στον πελάτη το συμβόλαιό του, να του αναφέρει τί έτρεχε με την Ασπίς και να τον θέσει προ των ευθυνών του;

  Με ποιό δικαίωμα αποφασίζει ο ασφαλιστής για λογαριασμό της πελάτισάς του για το τί είναι καλύτερο: να ασφαλιστεί έστω με υψηλότερο (ορθολογικότερο) ασφάλιστρο σε μια αξιόπιστη εταιρία ή να συνεχίσει να έχει “κάλυψη τοκετού” παραμένοντας ασφαλισμένη σε μια εταιρία σαν την Ασπίς;
  Με ποιό δικαίωμα αποφασίζει για λογαριασμό μου οτι είναι καλύτερα να ρίχνω τα λεφτά μου στο “πυθάρι δίχως πάτο” του Παυλάρα, αντί να διασώσω ό,τι έχει απομείνει έστω και με απώλειες 30%;

  Να σοβαρευτούμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
  Σίγουρα έχουν πολλοί άλλοι ευθύνες (μεγάλες μάλιστα) για την εποπτεία του χώρου.
  Δεν ζήτησε κανείς από τους ασφαλιστές της Ασπίς και της Commercial να γίνουν οικονομικοί ντετεκτιβς και να μπουν στα λογιστήρια των εταιριών και τα μυαλά των ιδιοκτητών για να ανακαλύψουν τί τρέχει. Βεβαίως όχι!

  Όσοι όμως απλώς παρακολουθούσαν και διάβαζαν τον ημερήσιο τύπο (οικονομικό, κλαδικό κλπ) είχαμε αντιληφθεί προ πολλού (εδώ και μια δεκαετία), οτι επρόκειτο για “χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου”.
  Όσοι δεν πήραν χαμπάρι τίποτα, θα πρέπει να αποφασίσουν: “ένοχος”  ή  “βλαξ”;

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ντοκουμέντο - η εξαπάτηση των Ασφαλιστών και Ασφαλισμένων της Ασπίς! https://www.insurancedaily.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9/