Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Allianz Hellas: Οικονομικές Επιτυχίες και το 2007


Ανοδικά κινήθηκαν το 2007 όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Allianz Hellas έναντι του 2006, επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις προσδοκίες της και για τη φετινή χρονιά.

Ειδικότερα, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ο Κύκλος Εργασιών της Allianz Hellas αυξήθηκε κατά 7% και έφτασε το ποσό των 191,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 180 εκατ. ευρώ του 2006. Το ίδιο ποσοστό, 7%, κέρδισαν και οι Ασφαλίσεις Ζωής, φτάνοντας τα 105,1 εκατ. ευρώ. Οι Ασφαλίσεις Ζημιών έφτασαν τα 78,5 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 7,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 23%. Ο στόχος ήταν τα Α/Μ να αυξηθούν κατά15%. Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ήταν 0,8 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη αύξηση, 21%, κατέγραψαν το 2007 και τα Λειτουργικά Κέρδη της Allianz Hellas, φτάνοντας σε αξία τα 16,3 εκατ. ευρώ από 13,5 εκατ. ευρώ το 2006. Τα Αποτελέσματα μετά Φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν πέρυσι κατά 9% και έφτασαν τα 78,8 εκατ. ευρώ από 72,2 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της Allianz Hellas Πέτρος Παπανικολάου επισήμανε ότι «στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του 2007 συνέβαλε καθοριστικά η βελτίωση της κερδοφορίας όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου Αυτοκινήτου, που βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο νέο τιμολόγιό μας, και την ενίσχυση της Παραγωγικότητας του Κλάδου Ζωής. Τα Δίκτυά μας είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί απέδειξαν άλλη μια φορά ότι μπορούν να Παράγουν Ποιοτικές Εργασίες και να ξεχωρίζουν στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

Για το 2008 η Allianz Hellas στοχεύει στην αύξηση του τζίρου της κατά 7% και σε αύξηση κερδών μετά φόρων κατά 10%. Στοχεύει επίσης να αυξήσει τα Έσοδά της από τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 15% και τα περιθώριο κέρδους των νέων εργασιών των ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής κατά 6%. Στον Κλάδο Αυτοκινήτων προβλέπει αύξηση του τζίρου κατά 10%.

Ο CEO Π. Παπανικολάου, αναφερόμενος στις Γενικές Ασφάλειες, επισήμανε ότι η Allianz εφάρμοσε και το 2007 με συνέπεια την πολιτική της, που είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη Combined Ratio (άθροισμα ζημιών και εξόδων) στο 88,6% από 92,4% που ήταν κατά το παρελθόν, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Ο Δείκτης Ζημιών διαμορφώθηκε στο 58,2% και ο Δείκτης Εξόδων στο 30,4%.

Ο Δείκτης Ζημιών του κλάδου Αυτοκινήτων μειώθηκε στο 65,1% από 67% το 2006, ενώ η Αποθεματοποίηση διαμορφώθηκε στο 228,5% επί των εισπραχθέντων ασφαλίστρων. Στους κλάδους Περιουσίας και Γενικών Ατυχημάτων ο Δείκτης Ζημιών διατηρήθηκε στο χαμηλό επίπεδο του 40,7%.

Στον κλάδο Ζωής η Allianz πέτυχε αύξηση του Λειτουργικού Αποτελέσματος κατά 2%, φτάνοντας το ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. που ήταν το 2006. Το αποτέλεσμα αυτό μετράει ιδιαίτερα, γιατί ο γνωστός Δείκτης Ζημιών των Συμπληρωματικών Νοσοκομειακών και άλλων Καλύψεων αυξήθηκε από 62,3% το 2006 στο 63% το 2007.
Ο Στόχος των καθαρών κερδών του κλάδου Ζωής για το 2007 ήταν 4,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Εταιρεία κατόρθωσε να τον ξεπεράσει και να παρουσιάσει κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Allianz Hellas: Οικονομικές Επιτυχίες και το 2007! https://www.insurancedaily.gr/allianz-hellas-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2007/