Κοινωνική Ασφάλιση

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις για το ΕΤΑΑ

δόσεις,money,ευρώ

Αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να κάνουν από χθες οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ. Ο λόγος για τους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους με οφειλές έως 50.000 ευρώ προς το ταμείο τους.

Τέσσερις προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα όσοι εξ αυτών επιθυμούν να αιτηθούν ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη αποκλειστικά προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Πρώτα απ΄όλα η ρύθμιση αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να πληρούν αθροιστικά (δηλαδή όλες μαζί την ίδια στιγμή και όχι μόνο τη μία ή την άλλη) τέσσερις προϋποθέσεις:

1) να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

2) να έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία.

3) να διαθέτουν σε μία από τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης (δηλ. Το 2016 ή το 2015 ή το 2014):

α) θετικό αποτέλεσμα (σ.σ. Κερδοφορία) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή

β) θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

4) να έχουν κατά την 31/12/2016 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (στον οποίο έχουν ενταχθεί από 1/1/2017 το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, ο ΕΤΑΑ,ο ΟΓΑ κλπ.) και να είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων (πχ πάγια ρύθμιση, ρύθμιση 100 δόσεων κ.λπ.) για τις ίδιες οφειλές. Με άλλα λόγια, εφόσον ένας οφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, παύουν να ισχύουν όλες οι άλλες τυχόν ρυθμίσεις οφειλών τις οποίες τηρεί μέχρι τη στιγμή της υπαγωγής στην νέα ρύθμιση.

Το επιτόκιο ρύθμισης ισούται με euribor τριμήνου +5%, σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπολογίζεται ετησίως.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 3 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις για το ΕΤΑΑ! https://www.insurancedaily.gr/anixe-platforma-gia-tis-120-dosis-gia-etaa/