Απόλλων: Με 14 συμμετέχοντες στο Συνέδριο του MDRT

Τις αρχές του MDRT έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει στη λειτουργία της η Απόλλων τα τελευταία 3 χρόνια, θεωρώντας ότι αποτελούν την καταλληλότερη βάση για την ανάπτυξη των συνεργατών της στον κλάδο Ζωής και Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό η Απόλλων συμμετείχε με 14 συνέδρους-συνεργάτες στη διεθνή ετήσια εκδήλωση του MDRT που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου στη … Continue reading Απόλλων: Με 14 συμμετέχοντες στο Συνέδριο του MDRT