Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Arag – Νομική Προστασία των Εργασιακών Σχέσεων


Από την αρχή της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε έντονα στη χώρα μας, γίναμε αποδέκτες της βάσιμης ανησυχίας ασφαλισμένων μας και μη μπροστά στον κίνδυνο επερχομένων αλλαγών στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο χώρος των εργασιακών σχέσεων και των αναφυομένων νομικών διαφορών ήταν πάντοτε ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος χώρος που ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, είτε με την ιδιότητα του εργοδότη, είτε με την ιδιότητα του εργαζόμενου ενδιαφερόταν να διασφαλίσει τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών του, προστατεύοντας έτσι τον εαυτό του και το εισόδημά του.

Η ασφάλιση στην ARAG – Νομική Προστασία από πολλά χρόνια τώρα, με την ύπαρξη των κλασικού τύπου ασφαλιστηρίων συμβολαίων όπως π.χ. Ν.Π. Επιχειρήσεων, Οικογενειακή Νομική Προστασία, διευκόλυνε και διευκολύνει την ελεύθερη πρόσβαση των ασφαλισμένων της στην εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση των εργασιακών τους διαφορών, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματά τους και απαλλάσσοντάς τους από τις δικηγορικές αμοιβές και τα λοιπά συνδεδεμένα έξοδα που διαφορετικά θα ήταν οι ίδιοι υποχρεωμένοι να αναλάβουν για να προστατέψουν το δίκιο τους.

Με την ένταση της οικονομικής κρίσης και πολύ περισσότερο με τη λήψη των αλλεπάλληλων νομοθετικών μέτρων για την απασχόληση, τη σύνταξη και την κοινωνική ασφάλιση, ο χώρος της εργασίας αναδείχτηκε στις μέρες μας ως ο πιο ευαίσθητος και ευάλωτος χώρος που βιώνει σχεδόν ο κάθε εργαζόμενος, ο οποίος δικαιολογημένα ανησυχεί, αμφιβάλλει, θέλει να ρωτήσει, να ενημερωθεί και σε κάθε περίπτωση να διεκδικήσει όποιο κατοχυρωμένο νόμιμο δικαίωμά του θίγεται ή καταστρατηγείται.

Το τμήμα Marketing της εταιρείας μας, μας επιβεβαίωσε μετά από έρευνα την εικόνα που ήδη είχε ξεκαθαρίσει. Την εικόνα δηλαδή για τις νέες ανάγκες της εποχής, ως προς την προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων, τέτοιων που παρά τις όποιες μεταξύ τους επιμέρους διαφορές να έχουν ως κοινό παρονομαστή την προστασία των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ο δημόσιος τομέας λόγω της χαώδους πολυνομίας αλλά κυρίως λόγω της πανάκριβης διοικητικής δικαιοσύνης, που είναι αρμόδια για τις σχετικές διαδικασίες.

Έτσι δημιουργήθηκε μια σειρά από ομαδικά προγράμματα ασφάλισης με κριτήριο την κοινότητα των αναγκών και συμφερόντων που ενδεικτικά κάποια εξ αυτών σας αναφέρουμε:

Νομική Προστασία Υπαλλήλων

Νομική Προστασία Αστυνομικών – Δημοτ. Αστυνομικών – Ειδικών Φρουρών

Νομική Προστασία Λιμενικών – Πυροσβεστών – Στρατιωτικών

Νομική Προστασία Ιατρών – Νοσηλευτών – Πληρωμάτων ΕΚΑΒ


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Arag - Νομική Προστασία των Εργασιακών Σχέσεων! https://www.insurancedaily.gr/arag-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%ad/