Αστική Ευθύνη

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

ΑΤΕ

ΑΤΕ

Από τις 3/3/2016 είναι στη διάθεση των Συνεργατών της, δύο νέα ολοκληρωμένα Προγράμματα  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης που σχεδίασε η ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική στηρίζοντας τους Συνεργάτες της στην ανάπτυξη νέων εργασιών και ανταποκρινόμενη στις τάσεις της Αγοράς στον τομέα της ασφάλισης επαγγελματικών ομάδων, σχεδίασε δύο νέα ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για: α) Λογιστές και β) Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Τεχνικούς Καυστήρων.

Τα νέα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για Επαγγελματίες συνδυάζουν, προσιτά ασφάλιστρα, πληρότητα ασφαλιστικών καλύψεων, ανταγωνιστικές αμοιβές, υψηλή τυποποίηση και συνεχή διαθεσιμότητα μέσω του portal της Εταιρείας:

Πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για Λογιστές

Απευθύνεται Σε όλους τους Πιστοποιημένους Λογιστές.
Βασικά Χαρακτηριστικά o   4 διαφορετικά Όρια Καλύψεων: €50.000, €100.000, €250.000, €500.000

o   Δυνατότητα διπλασιασμού του ορίου Συνολικής Ευθύνης

Ασφαλιζόμενες Ευθύνες/Είδος Ευθύνης Η Επαγγελματική Ευθύνη των Πιστοποιημένων Λογιστών.
Μέγιστο Όριο Ευθύνης/ Απαλλαγή €1.000.000 / 1% επί του ορίου ευθύνης για κάθε απαίτηση.
Διάρκεια Ασφάλισης Ετησίως ανανεούμενο Πρόγραμμα Ασφάλισης.
Ειδικές Επισημάνσεις – Προϋποθέσεις Η κατοχή από τον ασφαλισμένο των από το Νόμο απαιτούμενων αδειών για την άσκηση της εργασίας ή της επιχείρησής του.

Για τη δημιουργία δικαιωμάτων από την ασφάλιση είναι απαραίτητη η έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία).

Ασφάλιστρα o   Ολικά Ασφάλιστρα από €210/έτος.

o   Δυνατότητα διπλασιασμού του ορίου Συνολικής Ευθύνης, μόλις με 15% επιπλέον ασφάλιστρα.

o   Δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και με 6 άτοκες δόσεις.

Υποστήριξη Συνεργατών Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Portal της Εταιρείας και συνοδεύεται από:

o   Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης, On-line Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης και αυτόματο Underwriting.

o   On-line ψηφιακή αποστολή των δικαιολογητικών στον αρμόδιο Κλάδο.

o   Δυνατότητα άμεσης έκδοσης και εκτύπωσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

o   Πλήρες on-line υποστηρικτικό υλικό.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Τεχνικούς Καυστήρων

Απευθύνεται Σε όλους τους Πιστοποιημένους Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Τεχνικούς Καυστήρων.
Βασικά Χαρακτηριστικά 6 διαφορετικά Όρια Καλύψεων: €100.000, €200.000, €300.000, €400.000, €500.000, €750.000
Ασφαλιζόμενες Ευθύνες/Είδος Ευθύνης α) Επαγγελματική Ευθύνη,

β) Γενική Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων,

γ) Ευθύνη Προϊόντων,

από την άσκηση του επαγγέλματος των Πιστοποιημένων Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ψυκτικών και Τεχνητών Καυστήρων/Η από το νόμο απορρέουσα Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Μέγιστο Όριο Ευθύνης/ Απαλλαγή €750.000 / €1.500 για κάθε απαίτηση
Διάρκεια Ασφάλισης Ετησίως ανανεούμενο Πρόγραμμα Ασφάλισης.
Ειδικές Επισημάνσεις – Προϋποθέσεις Η κατοχή από τον ασφαλισμένο των από το Νόμο απαιτούμενων αδειών για την άσκηση της εργασίας ή της επιχείρησής του.

Για τη δημιουργία δικαιωμάτων από την ασφάλιση είναι απαραίτητη η έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία).

Ασφάλιστρα o   Ολικά Ασφάλιστρα από €210/έτος.

o   Δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και με 6 άτοκες δόσεις.

Υποστήριξη Συνεργατών Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται και μέσω του Portal της Εταιρείας και συνοδεύεται από:

o   Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης, On-line Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης και αυτόματο Underwriting.

o   On-line ψηφιακή αποστολή των δικαιολογητικών στον αρμόδιο Κλάδο.

o   Δυνατότητα άμεσης έκδοσης και εκτύπωσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

o   Πλήρες on-line υποστηρικτικό υλικό.

Αναφερόμενος στα νέα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής κ. Ι. Χατζηιωσήφ δήλωσε: «Συνεχίζουμε τη στρατηγική μας για υποστήριξη των Συνεργατών μας, με νέες υπηρεσίες και εργαλεία ανάπτυξης των εργασιών τους. Όπως είναι γνωστό ο Κλάδος της Αστικής Ευθύνης λόγω της ευρύτητας που παρουσιάζει, αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ακόμα και στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη προστασίας του επαγγελματία και όχι μόνο, από λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, αναδεικνύει τον κλάδο της Αστικής Ευθύνης σε έναν από τους πλέον δυναμικούς με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Τα νέα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για επαγγελματίες, χαρακτηρίζονται από πληρότητα παροχών, υψηλή τυποποίηση και ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, “θωρακίζοντας” τους ασφαλισμένους από την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών σε τρίτους που προκαλούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Είμαστε σίγουροι ότι, οι Συνεργάτες μας θα αξιοποιήσουν τα νέα Προγράμματα, που τους παρέχουν ανταγωνιστικές αμοιβές, καθώς και δυνατότητα να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο και το πελατολόγιό τους, με άμεσο και αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω του portal της Εταιρείας».


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 5 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης! https://www.insurancedaily.gr/ate-asfalistiki-nea-olokliromena-programmata-astikis-efthynis/