Επείγοντα περιστατικά: Τι αλλάζει στις παροχές των ιδιωτικών κλινικών προς τις ασφαλιστικές

Το τελευταίο τρίμηνο καταγράφονται αλλαγές στις παροχές των ιδιωτικών κλινικών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, και κατ’ επέκταση προς τους ασφαλισμένους, όσον αφορά τα επείγοντα περιστατικά. Στο σύνολο τους τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, εκτός λίγων εξαιρέσεων έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες που παρείχαν προς τις ασφαλιστικές χωρίς κόστος με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να χρειάζεται να … Continue reading Επείγοντα περιστατικά: Τι αλλάζει στις παροχές των ιδιωτικών κλινικών προς τις ασφαλιστικές

Add New Playlist