Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4%

Ευρωπαϊκή Πίστη

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2017 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,12 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας για το 2018.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανοδική πορεία που κατέγραψαν όλα τα οικονομικά μεγέθη για το 2017, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, το 2017 σημειώθηκε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4% στα 22,8 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 6,6% στα 183,6 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 21,4% στα 115,4 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,7% στα 417,5 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 2,4% στα 273,1 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των επενδύσεων στα 327,6 εκ. ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά 23,8 εκ. € σε σχέση με την 31/12/2016.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2017, η εκλογή νέων Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2018, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καθώς και η παροχή αδείας για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. Εταιριών του Ομίλου.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 16 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4%! https://www.insurancedaily.gr/evropaiki-pisti-afxisi-ton-pro-foron-kerdon-kata-84/