Ασφαλιστικές Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αύξηση μεγεθών, κερδοφορία και σχέδια ανάπτυξης

Ν. Μακρόπουλος

Ν. Μακρόπουλος

Με θετικά οικονομικά αποτελέσματα, βελτίωση των μεγεθών της, υπερκάλυψη των απαιτήσεων της  solvency ΙΙ και σχέδια ανάπτυξης που βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής τους η  Ευρώπη Ασφαλιστική συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Στο α’ εξάμηνο του έτους η Εταιρεία, σε αντίθεση με δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία,  διατήρησε την  κερδοφορία της  καταγράφοντας  κέρδη προ φόρων ύψους €2,23  εκατ. έναντι  €2,20 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Η παραγωγή Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων στο πλαίσιο του γενικότερου οικονομικού κλίματος ανήλθε  σε € 9,12 εκατ. έναντι € 10,80 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τον κλάδο  Αστικής Ευθύνης οχημάτων να αποτελεί το  40,10% του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ενώ οι  Λοιποί Κλάδοι το 59,90%.

Όσον αφορά τον κλάδο Αυτοκινήτου η μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων οφείλεται κυρίως στην απόφαση της Διοίκησης της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ να μην ακολουθήσει την πρακτική του χαμηλού ασφαλίστρου η οποία  είναι αντίθετη με τις αρχές της εταιρείας και θα έθιγε την βασική μέριμνά της για διατήρηση υψηλής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.

ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες και τους ασφαλισμένους της η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αύξησε  το Ανθρώπινο Δυναμικό της κατά 14%. Προσέλαβε έμπειρα και ικανά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, πρακτική την οποία θα συνεχίσει υλοποιώντας σταδιακά το σχέδιο ανάπτυξής της.

Επίσης, η Eταιρεία εμφάνισε σημαντική βελτίωση των βασικών της χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 24,41%, τα τεχνικά αποθέματα ανήλθαν σε €9,75 εκατ., ενώ το σύνολο των επενδύσεων και των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρίας ανήλθαν σε €16,20 εκατ., υπερκαλύπτοντας το σύνολο των τεχνικών αποθεμάτων κατά 166,18%.

SOLVENCY KAI ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ο δείκτης Περιθωρίου Φερεγγυότητας (Solvency I) ανήλθε στο 169% ενώ η ελεύθερη περιουσία της Εταιρίας ανήλθε σε €9,22 εκατ.

Επιπρόσθετα, η ΕΥΡΩΠΗ βρίσκεται στην τελική ευθεία προετοιμασίας για εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II που τίθεται σε εφαρμογή από την 01.01.2016.

Με βάση το επιχειρηματικό πλάνο τριετίας 2015-2017, εκπονήθηκε η Έκθεση αξιολόγησης Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA) στην οποία προβλέπεται βελτίωση των δεικτών κάλυψης των απαιτούμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα επόμενα έτη σε περιβάλλον Solvency II.

O βαθμός κάλυψης του απαιτούμενου κεφαλαίου SCR ανήλθε σε 145% το 2014 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 176% έως το τέλος του 2017. Αντίστοιχα ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου κεφαλαίου MCR ανήλθε σε 239% το 2014 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 295% έως το τέλος του 2017.

Η εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές και η Deloitte, σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II, πιστοποίησαν την τήρηση της μεθοδολογίας, τις παραδοχές καθώς  και την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία των Εποπτικών Καταστάσεων Ισολογισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Νικόλαος Μακρόπουλος, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξάμηνου του 2015 δηλώνει ότι:

«Η Ευρώπη Ασφαλιστική,  ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες συνεχίζει να φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά της μεγέθη. Βελτιώσαμε την κερδοφορία και καταγράφουμε επιδόσεις σε όλη την εταιρική μας λειτουργία. Ξεπερνάμε τις  συνθήκες μακροοικονομικής ύφεσης που πλήττει και τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και κινούμαστε ανοδικά.

Στη θετική πορεία της Εταιρείας μας συνέβαλλαν καθοριστικά η ανάπτυξη των συνεργασιών με νέα παραγωγικά δίκτυα, η ενίσχυση της θέσης της σε κλάδους ασφάλισης όπου μέχρι πρότινος δεν διέθετε ισχυρή παρουσία, η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στους τομείς που πάνω από 45 χρόνια ειδικεύεται, δηλαδή στους μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους αλλά και η επιμονή της στη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της. Αναφορικά με το μέλλον, στο επιχειρηματικό πλάνο της τριετίας 2015-2017, προβλέπεται μεγέθυνση των Ιδίων Κεφαλαίων καθώς και βελτίωση του βαθμού κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με τις αρχές του Solvency II».


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − six =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αύξηση μεγεθών, κερδοφορία και σχέδια ανάπτυξης! https://www.insurancedaily.gr/evropi-asfalistiki-afxisi-megethon-ke/