ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Γ.Γ. Εμπορίου και Καταναλωτή ξεκαθαρίζει τι ισχύει για την εταιρική σφραγίδα


Η υποχρέωση χρήσης σφραγίδας από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών για συναλλαγές στο όνομα της εταιρείας έχει καταργηθεί εδώ και έξι χρόνια. Ωστόσο όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή φαίνεται να υπάρχουν ακόμα παρανοήσεις και παρερμηνείες σε διάφορα σημεία.

Αν και οι σχετικές διατάξεις ισχύουν σχεδόν έξι χρόνια δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα να υφίσταται, σύμφωνα με τη Γραμματεία, ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο.

Σημειώνεται, από τη γενική γραμματεία, ότι αυτή η πρακτική, που έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική διάταξη του ν. 4156/2013, έχει επισημανθεί και από την Παγκόσμια Τράπεζα ως διοικητικό βάρος, στο πλαίσιο των σχετικών ετήσιων μετρήσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (έκθεση Doing Business).

Έτσι, με εγκύκλιό του της 12/04/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ) ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, ενημερώνει κάθε εμπλεκόμενο σε συναλλαγές με εμπορικές εταιρείες, για το περιεχόμενο της διάταξης και επιπλέον, για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύουσα διάταξη θα εμπεριέχεται πλέον στην ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας. Με τις παραπάνω ενέργειες, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σημειώνει ότι ευελπιστεί ότι πλέον το σχετικό θέμα να γίνει κατανοητό από όλους τους συναλλασσόμενους.
Πηγή: Ναυτεμπορική


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Η Γ.Γ. Εμπορίου και Καταναλωτή ξεκαθαρίζει τι ισχύει για την εταιρική σφραγίδα! https://www.insurancedaily.gr/g-g-eboriou-ke-katanaloti-xekatharizi-ti-ischyi-gia-tin-eteriki-sfragida/