ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και αξιολόγηση κινδύνων ευθύνης


H Αστική Ευθύνη αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς. Στην πραγματικότητα ευρίσκεται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο την καθιστούν λίαν σκόπιμη, έως και επιβεβλημένη ή υποχρεωτική. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρέωση επαγγελματικής αστικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι Γιατροί και οι Φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη. Οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή.

Οι Ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, ακόμη και οι Λογιστές και οι Φοροτέχνες, τα ανώτερα και τα ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων προέχει να ασφαλίσουν σημαντικές διαστάσεις της αστικής τους ευθύνης. Αλλά και Νοσοκομεία ή Κλινικές, Εκπαιδευτήρια και Γυμναστήρια καλούνται να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη, όπως και κάθε επιχείρηση ή οργανισμός. Οι προαναφερόμενες είναι μερικές μόνο από τις πάμπολλες επαγγελματικές ιδιότητες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που καλούνται να προσέξουν πολύ την αστική τους ευθύνη και να την ασφαλίσουν. Οι νομοθετικές εξελίξεις και οι προαναφερόμενες τάσεις αναδεικνύουν την αστική ευθύνη σε πρώτιστο μέλημα πλείστων όσων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτών και επιχειρήσεων ή οργανισμών, ενώ την κατατάσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και βεβαίως των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η Αστική Ευθύνη και οι εφαρμογές της, η έννοιά τους, το περιεχόμενό τους, η ακολουθητέα ασφαλιστική τεχνική και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεών τους, χαρακτηρίζονται από πολύπλευρα έως και αρκετά περίπλοκα γνωρίσματα, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδέονται με επιταγές του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.

Το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT, διάρκειας είκοσι τεσσάρων εκπαιδευτικών (24) ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT, ενώ προσφέρει συστηματική και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό και συμβάλλει στην κατανόηση και στις δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησης του συνολικού φάσματος ανάπτυξης εργασιών ασφαλίσεων αστικής ευθύνης. Αυτό το επιδιώκει δια της διεξοδικής περιγραφής, αναλυτικής παρουσίασης και εύληπτης αναφοράς τόσο των γενικών όσο και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των εξής θεματικών ενοτήτων:

Α. Οργανωτικό και Νομοθετικό πλαίσιο Αστικής Ευθύνης

α.1 Η αγορά Αστικής Ευθύνης στην Ελλάδα και Διεθνώς: Μεγέθη, Τάσεις, Προοπτικές

α.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αστικής Ευθύνης: Οδηγίες και προσαρμογή στην Εθνική Νομοθεσία

α.3 Απορρέουσες Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης: Υποχρεώσεις Αστικής Ευθύνης Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Β. Τομείς και Κλάδοι Άσκησης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

β.1 Γενική Αστική Ευθύνη

β.2 Ευθύνη Εργοδότη

β.3 Επαγγελματική Ευθύνη

β.4 Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

β.5 Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων

β.6 Αστική Ευθύνη Προϊόντος

β.7 Περιβαλλοντική Ευθύνη β.8 Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης ειδικού ενδιαφέροντος

Γ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών Αστικής Ευθύνης

γ.1 Οφέλη υπέρ των Πελατών

γ.2 Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

γ.3 Η Αστική Ευθύνη στη «γλώσσα» του καταναλωτικού κοινού

Περισσότερες πληροφορίες: eias.gr και τηλ: 2109219660


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 17 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΙΑΣ: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και αξιολόγηση κινδύνων ευθύνης! https://www.insurancedaily.gr/ias-asfalisi-astikis-efthynis-ke-axiologisi-kindynon-efthynis/