ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting

Health and medical insurance concept

Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώρας μας βρέθηκε, καταρχάς, σε συνθήκες κρίσης και, πλέον αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της ύφεσης. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υποχώρησε αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης αυξήθηκαν και παραμένουν σε ανησυχητικά υψηλό επίπεδο, ενώ οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού έχουν αναπόφευκτα μειωθεί. Το «αποτύπωμα» όλων αυτών των δυσκολιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, επομένως, δυσμενές και επηρεάζει τη ζωή όλων μας.

 • Πώς διαμορφώνεται σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ποιος είναι ο βαθμός αξιοπιστίας και ποιότητας των υπηρεσιών του;
 • Ποιες είναι οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες του;
 • Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα που αφορούν στην υγεία μας, εν μέσω αυτών των συνθηκών;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και των Ασφαλίσεων Υγείας στο νεοδιαμορφωνόμενο puzzle;
 • Ποιος είναι οι προοπτικές που διαφαίνονται;
 • Ποιες είναι οι διεθνείς πρακτικές;
 • Πώς ορίζονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι υγείας και πώς τους διαχειριζόμαστε;
 • Ποιο μπορεί να είναι το άριστο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλίσεων υγείας;

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί στην έγκριτη Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με την Υγεία, την Ασφάλιση, τις Μελλοντικές Εξελίξεις και τις Προοπτικές Ανάπτυξής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 • Στελέχη Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.
 • Στελέχη των Τομέων Operations (Εκδόσεων, Αποζημιώσεων…) Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη πιο ισχυρή και λειτουργική τεχνογνωσία επί των θεμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, καθώς και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.
 • Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ο Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ο Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International, κατέχει MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος DEREE. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.

Ο Νίκος Μαρκόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ο κος Μαρκόπουλος έχει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Health Insurance Risk Management.

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ως προσκεκλημένοι Guest Speakers:

Η Ιατρός Ολυμπία Σαμολαδά και ο Αναλογιστής Δημήτρης Μαλαξιανάκης, οι οποίοι θα χειριστούν εξειδικευμένες ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΙΑΣ: Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting! https://www.insurancedaily.gr/ias-certified-specialist-health-insurance-medical-underwriting/