ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αντασφάλισης & Αντασφαλιστικής Τεχνικής


Η Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική αποτελούν σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Ασφαλιστικής Πρακτικής. Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους, να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών, δια του επιμερισμού τους ή της κατάλληλης «μεταφοράς» τους σε άλλους (αντ) ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ενώ η λογική της αντασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι των οικονομικών επιπτώσεων επέλευσης κινδύνων που ασφαλίζουν φαίνεται μάλλον απλή, κατά την προηγούμενη περιγραφή μας, στην πραγματικότητα είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση, εμπεριέχουσα τεχνικά χαρακτηριστικά, νομικά γνωρίσματα, υπολογιστικές απαιτήσεις και λογιστική διαχείριση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, «φωτίζει» τα προαναφερόμενα σημεία και αναδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο που διαδραματίζουν η Αντασφάλιση και η Αντασφαλιστική Τεχνική στη φιλοσοφία του ασφαλιστικού θεσμού, στη βιωσιμότητά του και στη σωστή άσκησή του σε πρακτικό επίπεδο, προς όφελος των Ασφαλιστών (Ασφαλιστικών Εταιρειών), των πελατών τους, της αξιοπιστίας του συστήματος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Αναλυτικά, οι κύριες θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

  • Προσέγγιση της έννοιας της Αντασφάλισης
  • Ορισμός της Αντασφάλισης
  • Τρόποι και Τύποι Αντασφάλισης
  • Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
  • Ανάλυση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών ανά είδος σύμβασης (Αναλογική, Μη Αναλογική)
  • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
  • Εμπλεκόμενοι στην έκδοση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
  • Συμπεράσματα

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, ειδικότερα της Αντασφαλιστικής Διεύθυνσης, της Αναλογιστικής Διεύθυνσης, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Διεύθυνσης που εμπλέκονται στην έκδοση, στη διαχείριση, στη συγκρότηση ή υποστήριξη γενικών και ειδικών αντασφαλιστικών λογαριασμών, συμβάσεων ή συμφωνιών.

β. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν καλές γνώσεις Αντασφάλισης ή να ενισχύσουν την Αντασφαλιστική τους τεχνογνωσία, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

γ. Ορκωτούς Λογιστές που ελέγχουν Ασφαλιστικές Εταιρείες ή συμμετέχουν σε Ελεγκτικά Προγράμματα Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και σε Λογιστές που επιθυμούν να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ειδικότερα θέματα, όπως είναι η λογιστική απεικόνιση των Αντασφαλιστικών Συμβάσεων.

δ. Σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλων πελατών τους και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις εν λόγω επαγγελματικές δυνατότητές τους.

ε. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται συνήθη ασφαλιστικά θέματα ή θέματα μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται έκπτωση προεγγραφής 30%, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − two =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αντασφάλισης & Αντασφαλιστικής Τεχνικής! https://www.insurancedaily.gr/ias-seminario-antasfalisis-antasfalistikis-technikis/