Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Insurancemarket-Θ. Ζαχαρόπουλος: Ανοίγει δίαυλος συνεργασίας με τα δίκτυα

Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με μεγάλο μέρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης


Για την insurancemarket η συνεχής ψηφιακή εξέλιξη είναι σύμφυτη με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και την ορθή διεύρυνση του δικτύου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Βασική στόχευση της Εταιρείας είναι μέσα από τη στρατηγική που έχει δομήσει να συνεργαστεί με μεγάλο μέρος των διαμεσολαβητών και να δημιουργήσει σχέσεις που θα παράσχουν αμφίπλευρα οφέλη.

Έχοντας αναλάβει το ρόλο του Εμπορικού Διευθυντή, ο κ. Θ. Ζαχαρόπουλος μιλώντας στο AM αναφέρεται στο σχεδιασμό της Εταιρείας όσον αφορά τους συνεργάτες της, την κινητροδότηση και το μοντέλο του σύγχρονου ασφαλιστή.

συνέντευξη του Θεόδωρου Ζαχαρόπουλου, Εμπορικού Διευθυντή της insurancemarket στη Βίκυ Γερασίμου

Έχοντας επιφορτιστεί με το ρόλο του Εμπορικού Διευθυντή στην insurancemarket ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας;

Τα τυπικά καθήκοντα ενός εμπορικού διευθυντή ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των σχέσεων με τα δίκτυα διανομής μέσα από ευνοϊκές πολιτικές στην ανάπτυξη προϊόντων, στην παροχή κινήτρων και αμοιβών και στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Στην insurancemarket εκτός από τα παραπάνω, που λίγο ως πολύ είναι δεδομένα, θα σας έλεγα ότι, πρώτη μας προτεραιότητα αποτελεί η διάχυση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας δουλειάς στους συνεργάτες των Πωλήσεων. Μιας φιλοσοφίας η οποία, εκμεταλλευόμενη τη σημερινή τεχνολογία, δίνει στο συνεργάτη την ευκαιρία να αφοσιωθεί στο πραγματικό αντικείμενο της δουλειάς του, που δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη των εργασιών του γραφείου του, έχοντας απαλλάξει τον εαυτό του από τη φορτική και χρονοβόρα διαχείριση της καθημερινότητας –όπως εισπράξεις, ανανεώσεις, παρακολούθηση αρχείων και λογαριασμών.

Όλα αυτά χωρίς κανένα απολύτως κόστος για τον ίδιο και με απεριόριστες δυνατότητες στον τομέα της προσωποποιημένης ψηφιακής προβολής. Στην Εταιρεία μας εργαζόμαστε σύμφωνα με τον «κανόνα του Μηδέν». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διαθέτουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που μας επιτρέπει κάθε μέρα να γνωρίζουμε αναλυτικά – με βάση κανόνες που έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί – τις εκκρεμότητες που απαιτείται να τακτοποιήσουμε προκειμένου να θεωρήσουμε ότι η εργασία μας ολοκληρώθηκε.

Είναι για εμάς άμεση προτεραιότητα αυτός ο κανόνας να μετατραπεί σε εργαλείο δουλειάς για όλους τους συνεργάτες που επιθυμούν να έρθουν μαζί μας, όχι γιατί το επιβάλλουμε (πράγμα που δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε) αλλά γιατί τα οφέλη που προκύπτουν από μία τέτοια διαχείριση κανόνων αυτορρύθμισης και εσωτερικής πειθαρχίας είναι διακριτά και ιδιαίτερα σημαντικά.

Ολοκληρώνουμε νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει για τη δημιουργία δικτύου διαμεσολάβησης και πάνω σε ποια βάση – κινητροδότηση σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξή του;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλοί αφού φιλοδοξούμε να συνεργαστούμε με ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της ελληνικής αγοράς. Βασικός μας συντελεστής σε αυτή την προσπάθεια είναι η πλατφόρμα insurance pro, η οποία και προσφέρει τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα.

Πρώτον, μία προσωποποιημένη πλατφόρμα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, με δυνατότητα μετεξέλιξης σε προσωπικό e-shop για κάθε συνεργάτη. Δεύτερον, την κορυφαία συγκριτική τιμολόγηση της Ασφαλιστικής Aγοράς στους κλάδους του Αυτοκινήτου, της Κατοικίας, της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και πολύ σύντομα και στον κλάδο της Υγείας. Τρίτον, μία ολοκληρωμένη διαδικασία αυτοματοποιημένης είσπραξης ασφαλίστρων, έκδοσης συμβολαίων και διαχείρισης ανανεώσεων. Τέταρτον, ένα πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Όλα αυτά δεν αποτελούν μέρος μιας ακόμη ιντερνετικής πλατφόρμας, αλλά λειτουργούν ως μοχλός αύξησης διατηρησιμότητας, εργαλείο προσωπικής προβολής, δημιουργός παραγωγικού χρόνου και καταλύτης εσωτερικής πειθαρχίας, χωρίς κανένα απολύτως κόστος για το συνεργάτη που θα τα επιλέξει. Επειδή όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την τρέχουσα πραγματικότητα, θα σας έλεγα ότι ταυτόχρονα προσφέρουμε και ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και κινήτρων, σε συνδυασμό με συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης Πωλήσεων, καθώς και απαντήσεις στους προβληματισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή του οδηγιών Solvency II και GDPR, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη δωρεάν δημιουργία εξατομικευμένων πολιτικών απορρήτου για κάθε έναν από τους Συνεργάτες μας καθώς και την εξασφάλιση της εξ αποστάσεως συναίνεσης των ασφαλισμένων κάνοντας χρήση μόνο του προσωπικού τους e-mail!

Προωθούμε τη συγκριτική τιμολόγηση στα προγράμματα υγείας

Τι σημαίνει ψηφιακή εποχή για τον επαγγελματία διαμεσολαβητή και στην πράξη σε τι «μεταφράζεται» στη σχέση σας με το Δίκτυο;

Η Ανάγκη διαμόρφωσης ψηφιακής στρατηγικής, και όχι απλά ψηφιοποίησης, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα της Ασφαλιστικής αγοράς σε Ευρωπαϊκό, αν όχι και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν τόσο από τις επιθυμίες του καταναλωτή όσο και από τις απαιτήσεις των εποπτικών Αρχών. Μέχρι σήμερα, η ανάγκη αυτή εκφράζεται κυρίως από τις ασφαλιστικές εταιρείες και λιγότερο από τον κόσμο της διαμεσολάβησης, ενώ θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να συμβαίνει το αντίθετο.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρώτο (και πολύ συχνά το μόνο) σημείο επαφής του πελάτη και ως εκ τούτου πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ανάγκη για ταχύτητα, αμεσότητα, σαφήνεια και διαφάνεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφόσον θέλει πραγματικά να προσφέρει διακριτή υπεραξία στη σχέση τους. Στη σημερινή εποχή κάτι τέτοιο είναι αδύνατον χωρίς μία ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική εκ μέρους του διαμεσολαβητή (για να γίνει αντιληπτό, προσπαθήστε απλά να παραδώσετε σε έντυπη μορφή όλα τα συνοδευτικά έντυπα ενός συμβολαίου αυτοκινήτου!).

Αυτό δεν σημαίνει απλά ότι καταργούμε την έντυπη επικοινωνία αδιαφορώντας για τις συνέπειες – σημαίνει πολύ περισσότερο ότι δεν έχουμε ανάγκη την έντυπη επικοινωνία! Εμείς στην insurancemarket έχουμε εδώ και καιρό διαμορφώσει και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε καθημερινά τη στρατηγική αυτή στη σχέση μας με τους καταναλωτές, και μέσω του insurance pro φιλοδοξούμε να μεταφέρουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και στους συνεργάτες μας που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη μέρα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Γιατί τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η insurancemarket δημιουργούνται in-house; Συνεχίζετε να αναπτύσσετε εφαρμογές και για ποιους τομείς;

Στην insurancemarket θεωρούμε τους εαυτούς μας ως μία εταιρεία τεχνολογίας, με εξειδίκευση στην παροχή κορυφαίου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προς τον Καταναλωτή στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Λειτουργούμε με βάση ένα δυναμικό μοντέλο γνώσης (learning curve), το οποίο διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τις ανάγκες και τα «θέλω» των πελατών και των συνεργατών μας, είναι αδύνατον λοιπόν όλη αυτή η φιλοσοφία να μεταφερθεί σε κάποιον τρίτο.

Δημιουργούμε τεχνολογία “in house”, επενδύουμε στους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δικαιώνουν αυτήν τη λογική. Το insurance pro είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής, ακριβώς επειδή οι δυνατότητες που προσφέρει πηγάζουν από τη γνώση που έχουμε για τις ανάγκες της δουλειάς σε επίπεδο πελάτη και συνεργάτη, μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα και επικοινωνίες όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν είμαστε και δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε μία εταιρεία software. Είμαστε ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και προσφέρουμε λύσεις για τους συναδέλφους μας, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό τους το έργο της μετατροπής των αναγκών και των επιθυμιών σε εφαρμοσμένες λύσεις.

Όσο για νέες εφαρμογές, αυτές θα σταματήσουν μόνο όταν σταματήσουν να υπάρχουν και νέες ανάγκες, πράγμα μάλλον απίθανο! Μόλις τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώσαμε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την προσαρμογή στις ανάγκες του GDPR, ξεκινώντας παράλληλα το σχεδιασμό για την ενσωμάτωση της οδηγίας IDD. Σε λειτουργικό επίπεδο, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε α) μία νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και β) την ολοκλήρωση της συγκριτικής τιμολόγησης στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο των προγραμμάτων Υγείας. Έπεται συνέχεια…

Τι θεωρείτε ανταγωνισμό; Εκτιμάτε ότι, πέρα από τα παραδοσιακά κανάλια, εφεξής θα βλέπουμε είτε διαδικτυακούς κολοσσούς είτε ομίλους επικοινωνίας ή από το ευρύτερο «επιχειρείν» να εισέρχονται στις ασφαλίσεις; Και τι σημαίνει αυτό για την αγορά και τον καταναλωτή;

Για να αντιστρέψω το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, σίγουρα ανταγωνιστές μας δεν είναι οι επαγγελματίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές! Το αντίθετο μάλιστα – είμαστε συνάδελφοι, έχουμε τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες! Θέλουμε να είμαστε στο πλευρό τους προσφέροντας λύσεις που εκμεταλλεύονται τη σύγχρονη τεχνολογία, την οποία και φροντίζουμε να μετατρέπουμε σε πλεονέκτημα, με απώτερο σκοπό να είμαστε συνέταιροι σε ένα περιβάλλον μακροχρόνιας κερδοφόρου ανάπτυξης.

Όσον αφορά στο τι θεωρούμε ανταγωνισμό, θα σας έλεγα ότι η εποχή που διανύουμε απαιτεί έναν διαφορετικό ορισμό. Η Ασφάλιση είναι πλέον μια υπηρεσία που καλύπτει μία ή περισσότερες βασικές ανάγκες του καταναλωτή, με τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος άνθρωπος καλύπτει τις ανάγκες του για σίτιση, στέγαση, ένδυση κ.ά. (σε όρους Marketing, αυτή η προσέγγιση αποκαλείται share of wallet – μερίδιο στο πορτοφόλι).

Επομένως, ανταγωνισμός μας σε ευρεία έννοια είναι όλοι οι οργανισμοί που καλύπτουν βασικές ανάγκες του καταναλωτή, ανεξάρτητα από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, και το δικό τους επίπεδο υπηρεσιών είναι αυτό που καλούμαστε να ξεπεράσουμε! Σε σχέση με την είσοδο «διαδικτυακών κολοσσών» ή ομίλων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου θεωρεί ότι θέλει να μπει στην αγορά μας, ζούμε σε ένα ελεύθερο επιχειρηματικό περιβάλλον, άρα κάθε νέος παίκτης είναι καλοδεχούμενος!

Ο ανταγωνισμός βελτιώνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι κανόνες του παιχνιδιού ισχύουν και εφαρμόζονται από όλους. Εν κατακλείδι, εμείς τη σύγκριση δεν την φοβόμαστε, αντίθετα είμαστε σίγουροι (αλλά ποτέ εφησυχασμένοι) για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε – άλλωστε σαν πλατφόρμα σύγκρισης καθιερωθήκαμε…


2 Comments

2 Σχολια

 1. ZILIAS

  Sep 11, 2018 at 8:03 PM

  ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ….ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ Κ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗ, ΤΟΥς ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ….ΔΙΟΤΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΡΤΥΡΗ.

  • me apopsi

   Sep 14, 2018 at 12:57 PM

   Ο ισολογισμός του δημοσιεύεται…25-30 εκατομ. παραγωγή έχουν, στο τέλος μένουν 300 – 600 χιλ το χρόνο. Πείραμα της ACHMEA είναι, που θέλει και έναν peer competitor στο κομμάτι των Brokers. Στο direct έχει την Anytime, δεν την νοιαζει να φτιάξει άλλο ένα ίδιο μαγαζί.
   Το τι θα κάνει ο βασικός μέτοχος στο μέλλον άγνωστο, αλλά προς το παρόν είναι ένα brokerαδικο με καλή παραγωγή λόγω συνεργασιών και τεχνολογίας, αυτοκινητάδες κατά κύριο λόγο (και έτσι θα μείνουν). Και προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή, αφού δε μπορούν να πάρουν από άλλα κανάλια, θα την πάρουν μέσω “δέντρου” όπως όλοι οι άλλοι μεγάλοι. Θέλουν να βάλουν παραγωγές από κάτω και να παίρνουν υπερπρομήθειες. Αντί να τα δίνεις στο ΜΕΓΑΛΟ θα τα δίνεις σε αυτούς, με την τεχνολογία που θα σου προσφέρουν. Τόσο απλά…

Σχολιαστε ελευθερα

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 12 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Insurancemarket-Θ. Ζαχαρόπουλος: Ανοίγει δίαυλος συνεργασίας με τα δίκτυα! https://www.insurancedaily.gr/insurancemarket-th-zacharopoulos-anigi-diavlos-synergasias-ta-diktya/