Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Interamerican: Με σταθερή κερδοφορία κάνει “ανοίγματα” σε τεχνολογία και νέες αγορές

Interamerican

Δίνοντας στην πράξη έμφαση στην πελατοκεντρική φιλοσοφία, μέσα από τη δημιουργία νέων οργανωτικών δομών, την ενίσχυση της συνεργατοκεντρικότητας, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, η Interamerican συνεχίζει να αναπτύσσεται, θέτοντας σαν στόχο για το 2017 η κερδοφορία της να φτάσει τα 20 εκατ.

Interamerican

Η Εταιρεία εξελίσσεται, επενδύει σε start ups, δοκιμάζει μοντέλα και εφαρμογές που οδηγούν σε πιο προσωποποιημένες λύσεις με “σημείο εκκίνησης” τον κλάδο αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα επεκτείνει το online κομμάτι κάνοντας “άνοιγμα” στην αγορά της Κύπρου με την ίδρυση υποκαταστήματος της Anytime αλλά και στις υπάρχουσες δομές υγείας στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Interamerican η νέα διοικητική της ομάδα μίλησε για την πορεία της Εταιρείας το 2016 και τις προοπτικές για το 2017. Ο κ. Γ. Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος αναφερόμενος στο τρίπτυχο το οποίο ακολουθείται σαν στρατηγική ανάπτυξης στην Interamerican είπε πως η Εταιρεία εστιάζει:

    • Στη βελτιστοποίηση αποτελέσματος και λειτουργικότητας σε κάθε διοικητικό τομέα
    • Στην επένδυση σε καινοτόμες ιδέες δοκιμάζοντας τα εργαλεία που μπορούν να τις παρέχουν start ups. Σύντομα η Εταιρεία θα θέσει και σε εφαρμογή πιλοτική σε συνεργασία με το taxibeat μία εφαρμογή που καταγράφει τη συμπεριφορά του οδηγού και τον επιβραβεύει όταν οδηγεί σωστά.
    • Στην υιοθέτηση σε όλο το φάσμα των εργασιών της του μοντέλου του ψηφιακού ασφαλιστή

Παρουσία της νέας της διοικητικής ομάδας και ειδικότερα των κ.κ. Γ. Λιαπάκη, Γενικού Διευθυντή ΙΤ Services, Τ. Ηλιακόπουλου, Γ. Βελιώτη, Γενικού Διευθυντή Κλάδων Ζωής και Υγείας, B. Zawad, Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών και M. Hargas, CFO o κ. Καντώρος έκανε τον απολογισμό της χρονιάς αναφέρθηκε στη μετάβαση σε ένα μοντέλο πιο συνεργατικό που θα φέρει την Εταιρεία ακόμα  πιο κοντά στον πελάτη.  Για την ασφαλιστική αγορά τόνισε ότι τα αποτελέσματά της είναι σε καλύτερα από την ευρύτερη οικονομία, χωρίς να έχουν ωστόσο λυθεί χρόνια προβλήματα της αγοράς όπως τα ανασφάλιστα και οι επιδράσεις από τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίου.

Interamerican

Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 21,1 εκατ.

Τη σταθερότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά την τελευταία πενταετία, παρά τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνει η Interamerican . Η Εταιρεία παρουσίασε επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ κατά το 2016, έναντι 25,8 εκατ. κατά το 2015. Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν από τη μεταβολή του αποθέματος των κλάδων Ζωής και Υγείας (-15,6 εκατ.) του ελέγχου επάρκειας, λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΙΟΡΑ. Με αυτό το δεδομένο, τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 5,5 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό φερεγγυότητας της κατά Solvency II, για τις εταιρείες Ζημιών, Ζωής και Βοήθειας, υπερκαλύπτει το επίπεδο που ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και το υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται από την εσωτερική πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, είναι αυτά που υπέβαλε η Εταιρεία στους μετόχους της, στους οποίους απέδωσε κατά το 2016 για πρώτη φορά μέρισμα 14,93 εκατ. ευρώ.

Συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 329 εκατ. και 35.000 νέοι πελάτες

Τα αποτελέσματα της παραγωγής της Interamerican στις ασφαλιστικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά μεγέθη, με αύξηση της παραγωγής στους κλάδους Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων, καθώς και των Γενικών ασφαλίσεων εκτός του κλάδου Αυτοκινήτων. Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2016 έφθασαν στα 329 εκατ. ευρώ, έναντι 341 εκατ. κατά το 2015. Είναι αξιοσημείωτο ότι, αντισταθμιστικά στην πίεση των ασφαλίστρων του κλάδου Αυτοκινήτων, η εταιρεία αύξησε πέρυσι το πλήθος των συμβολαίων κατά 10,9%. Στον κλάδο Ζωής, ωστόσο, η πολιτική ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε κεφαλαιακούς κινδύνους σε συνδυασμό με τα capital controls που επηρέασαν την πώληση προϊόντων τύπου unit linked, επέφερε μείωση της παραγωγής. Η Interamerican αύξησε το πελατολόγιό της πέρυσι, συνολικά, κατά 35.000 πελάτες (αύξηση 5,7%) και οι ασφαλισμένοι της ανέρχονται, πλέον, σε 962.322.

178,9 εκατ. σε αποζημιώσεις

Η Interamerican κατέβαλε, κατά το 2016, συνολικά 178,9 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις και ανταποκρίθηκε σε 431.000 περιπτώσεις με παροχή οδικής και άμεσης ιατρικής (προσωπικής) βοήθειας. Κατά μέσο όρο, σε καθημερινή βάση 2.130 πελάτες έλαβαν αποζημίωση ή υπηρεσία βοήθειας. Οι πρόσφατες έρευνες ικανοποίησης πελατών έδωσαν ικανοποίηση συνολική 84% από την Interamerican και 91% από την Anytime.

Interamerican

Η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2017

Η Interamerican συνεχίζει σταθερά να κατευθύνει τις αναπτυξιακές επιλογές και δραστηριότητές της  με στόχο να είναι έως το 2020 ο απόλυτος “ψηφιακός ασφαλιστής” της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς,  συνεχίζοντας την εφαρμογή νέων ιδεών σε λειτουργίες και προϊόντα και ακολουθώντας τη μεθοδολογίας “Lean”, η εφαρμογή της οποίας οδηγεί σε κουλτούρα και πρακτικές που αποδίδουν αξία στην εταιρεία, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και συνεργάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Interamerican ενισχύει ιδιαίτερα την πολυκαναλική διανομή της με τη συνέχιση της υλοποίησης του σχεδίου “Genesis” για την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency -πέρυσι, εισήγαγε 631 νέους πιστοποιημένους συνεργάτες-και την αύξηση της απόδοσής του με εστίαση στον κλάδο Υγείας. Επίσης, η εταιρεία επενδύει στην ενίσχυση του δικτύου των συνεργαζομένων Brokers και την αύξηση της απόδοσής τους στους κλάδους των Γενικών ασφαλίσεων, καθώς και στο επόμενο βήμα της Anytime, με την είσοδό της προσεχώς στην αγορά της Κύπρου και με εφαρμογές τηλεματικής που της δίνουν προβάδισμα στον κλάδο Αυτοκινήτων.

Η Anytime έφθασε στα 292.000 συμβόλαια κατά το 2016, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 13,1%. Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican , δήλωσε για τον προσανατολισμό της Εταιρείας: “Είχαμε πέρυσι μία επιτυχημένη χρονιά, έχοντας συνδυάσει υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, απόδοση μερίσματος στους μετόχους και αύξηση του πελατολογίου μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια μία πορεία οργανικής ανάπτυξης με προοπτική σε βάθος χρόνου, με βασικά χαρακτηριστικά την προσαρμογή στο ευμετάβλητο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και τη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Υιοθετούμε την ψηφιακή τεχνολογία αιχμής σε κάθε τομέα και δραστηριότητα και προχωρούμε στην εισαγωγή νέας αντίληψης στην οργανωτική δομή, την διοίκηση και τον τρόπο εργασίας, με πρωτοποριακές μεθόδους και ιδέες που βασίζονται στη συμμετοχικότητα στελεχών και εργαζομένων. Στόχο μας αποτελεί η διατήρηση σταθερής λειτουργικής κερδοφορίας και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, προς όφελος του πελάτη. Ο χάρτης της αγοράς κατά την επόμενη ημέρα θα ανασχεδιαστεί με δημιουργικές ανατροπές που θα υπηρετούν τις ασφαλιστικές ανάγκες πιο αποτελεσματικά και με μικρότερο κόστος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του κλάδου. Σε αυτά τα σημεία, η Interamerican κατά τα τελευταία χρόνια είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος, θα είμαστε ανοικτοί σε κάθε αναγκαία αλλαγή”.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Εταιρείας, τονίστηκαν οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στο ΙΤ και σε υποδομές -ανακοινώθηκε και η λειτουργία δεύτερου ιδιόκτητου πολυϊατρείου Medifirst στα βόρεια προάστια κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους-, το έμπρακτο ενδιαφέρον για την υποστήριξη και ανάδειξη των ανθρωπίνων πόρων στη διοίκηση και τις πωλήσεις (48 επιπλέον θέσεις εργασίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων και εισαγωγή 631 νέων συνεργατών αντιστοίχως) και ακόμη, η πρωτοποριακή για την ασφαλιστική αγορά τοποθέτηση της Interamerican στα κρίσιμα ζητήματα και τις προτεραιότητες που αναδεικνύονται για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, στη βάση της εταιρικής υπευθυνότητας.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Interamerican: Με σταθερή κερδοφορία κάνει "ανοίγματα" σε τεχνολογία και νέες αγορές! https://www.insurancedaily.gr/interamerican-me-statheri-kerdoforia-kani-anigmata-se-technologia-ke-nees-agores/