ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Εταιρεία underwriting agency Ασφαλιστικών Προϊόντων ζητά στελέχη

Στελέχη για Μεσιτική εταιρεία

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εταιρεία underwriting agency Ασφαλιστικών Προϊόντων επιθυμεί να προσλάβει στελέχη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Εταιρεία underwriting agency Ασφαλιστικών Προϊόντων επιθυμεί να προσλάβει:

  • Υπεύθυνο Τμήματος Γενικών Ασφαλίσεων με 15ετή προϋπηρεσία σε μεσιτική ή ασφαλιστική εταιρεία με άριστες γνώση του Κλάδου Αυτοκινήτου και Γενικών Ασφαλίσεων. Ο υποψήφιος θα αναλάβει την οργάνωση και εποπτεία των εργασιών του Τμήματος και την επίλυση προβλημάτων του Δικτύου Συνεργατών.

 

  • Βοηθό Υπευθύνου Κλάδου Ζωής με απαραίτητη προϋπηρεσία σε μεσιτική ή ασφαλιστική εταιρεία και πολύ καλή γνώση του Κλάδου Ζωής

 

  • Προγραμματιστή με απαραίτητη προϋπηρεσία σε μεσιτική ή ασφαλιστική εταιρεία σε ανάλογη θέση ευθύνης.

Παρακαλώ αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο info@brokersunion.gr