ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριακών & Δικτυακών Συστημάτων

Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων

INTERLIFE
Θεσσαλονίκη
Full Time 
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Interlife Ασφαλιστική ζητά Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριακών & Δικτυακών Συστημάτων για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERLIFE

Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, με κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, με επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο. Σήμερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της. Η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων.

Η Interlife Ασφαλιστική ζητά Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριακών & Δικτυακών Συστημάτων για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης:

Ο υπεύθυνος θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων της Εταιρείας καθώς και για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και τη διασφάλιση της Προστασίας των Πληροφοριών.

Τυπικά προσόντα:

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (προαιρετικά)

• Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά προσόντα:

• Πιστοποίηση CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

• Γνώσεις σε πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

• Γνώσεις στην Ασφάλεια Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων

• Web Application Security and Optimization

• Cyber Security

• Vulnerability Assessment & Penetration Testing

Πακέτο αποδοχών:

• Μισθός ανάλογος προσόντων

• Άριστες συνθήκες εργασίας & δυνατότητες εξέλιξης

• Ιδιωτική Ασφάλιση (μετά τον πρώτο χρόνο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: mpanagiotopoulou@interlife.gr

Βιογραφικά που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια