ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Unit Manager

Ζητείται Unit Manager
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζητείται Unit Manager

Υποκατάστημα της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της Ελλάδας, με έδρα τον Πειραιά, ζητά να προσλάβει unit manager για την ανάπτυξη των εργασιών του.

Προϋποθέσεις:

• Εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο

• Πνεύμα ομαδικότητας και φιλική συμπεριφορά

• Ευελιξία και επικέντρωση στην επίτευξη στόχων

• Φιλοδοξία για επαγγελματική εξέλιξη

• Πιστοποίηση

Παροχές:

• Ελκυστικό πακέτο παροχών (προμήθειες & bonus)

• Προοπτικές επαγγελματικές σταδιοδρομίας και επίτευξη υψηλών οικονομικών απολαβών

• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: aprountzos@europisti.gr