ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητούνται Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Ζητούνται Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
Αθήνα
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης ενδιαφέρεται να επιλέξει τρεις ασφαλιστικούς συμβούλους με παράλληλο έργο σε ενεργό ή μη χαρτοφυλάκιο για την κάλυψη των αναπτυξιακών της δραστηριοτήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζητούνται Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης με σημαντικό χαρτοφυλάκιο, κερδοφορία και εξαιρετικές διαχρονικές συνεργασίες επί 19 συναπτά έτη, 100% θυγατρική μεγάλου Ομίλου Εταιρειών με διεθνή μέτοχο, με σαφή προσανατολισμό στην επαγγελματική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων retail, με δομημένο υποψήφιο πελατολόγιο και αυξητικά πωλησιακά μεγέθη, ενδιαφέρεται να επιλέξει τρεις ασφαλιστικούς συμβούλους με παράλληλο έργο σε ενεργό ή μη χαρτοφυλάκιο για την κάλυψη των αναπτυξιακών της δραστηριοτήτων.

Αμοιβές δυναμικές, ανάλογες με το είδος της συνεργασίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν αποκλειστικά για ραντεβού με την κ. Μαρία Χαϊκάλη στο 6978881050.