ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Συντονιστής Ομάδας Πωλήσεων

Συντονιστής Ομάδας Πωλήσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Άτομο με προϋπηρεσία στον Ασφαλιστικό χώρο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (πιστοποιητικό Α) για Εταιρικό Γραφείο Πωλήσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ στα Ιωάννινα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς ΚλάδουςΜε ιστορία 124 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.Με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Με 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 2.202 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 158 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.475 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.Παράλληλα η Εθνική, μέσω των θυγατρικών της εταιριών Garanta και Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου έχει σημαντική και δυναμική παρουσία στη Ρουμανία και στην Κύπρο αντίστοιχα, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στη Βουλγαρία.Η Εταιρία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας γεγονός που εγγυάται τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της και παρέχει, στους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της, όλα τα προνόμια και τα οφέλη του Ομίλου.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους. Με ιστορία 125 ετών έχει καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την πραγματική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδομές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.

Η Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας γεγονός που εγγυάται τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της και παρέχει, στους πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους της, όλα τα προνόμια και τα οφέλη του Ομίλου.

Περιγραφή Θέσεων

Η Εταιρεία μας, με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα επενδύσεων σε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους, ζητά Συντονιστή Ομάδας για το γραφείο στα Ιωάννινα.

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά κρίνονται ως επιθυμητά για την τελική αξιολόγηση και επιλογή:

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων και της διοίκησης πωλήσεων με πτυχίο Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι.

• Αποκλειστική συνεργασία

• Ισχυρό προφίλ προσωπικότητας και ηγετικές ικανότητες

• Ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων και στην παρακίνηση ομάδας.

• Φιλοδοξία για Καριέρα

• Ικανότητα & διάθεση επικοινωνίας

• Ομαδικό Πνεύμα

• Πιστοποιητικό Α – Τράπεζα της Ελλάδος (απαραίτητο)

• Ηλικία 30 έως 50 ετών

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο doussas@yahoo.com, με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία.