ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Brokers Union: Στελέχωση του τμήματος Marketing

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, έμπειρο άτομο για την στελέχωση του τμήματος Marketing

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Περιγραφή θέσης :

 • Διαχείριση της προβολής της Εταιρίας στα social media

 • Διαμόρφωση των προωθητικών ενεργειών και διαχείρισής τους

 • Μελέτη του ανταγωνισμού και των target groups

 • Συνεργασία με την Διεύθυνση Πωλήσεων της Εταιρίας σε θέματα εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίων:

 • Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πρακτορειακής/Μεσιτικής εταιρίας ή Ασφαλιστικής εταιρίας.

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Σχολής στο Marketing

 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office

 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

 • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας & Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄ & επαναπιστοποιήσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας

 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης

 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας, στο email: agencycarriera@brokersunion.gr