ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Brokers Union: Αναζητά δυναμικά στελέχη για τον κλάδο γενικών ασφαλίσεων

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΗBrokers Union ΑΕ  Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, δυναμικά στελέχη για τον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων με πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο Κλάδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Brokers Union ΑΕ  Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, δυναμικά στελέχη για τον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων με πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο Κλάδο.

Θέσης :
– Διερεύνηση και αξιολόγηση Aσφαλιστικών εργασιών για τον Κλάδο με εξειδίκευση σε corporate κινδύνους( Γενική Αστική Ευθύνη, Τεχνικά έργα, Βιομηχανικούς κινδύνους κλπ)
– Διαχείριση και λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών του Κλάδου
– Διαχείριση των ζητημάτων που υπάρχουν στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων
– Επικοινωνία με Ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:
– Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πρακτορειακής/Μεσιτικής εταιρίας ή Ασφαλιστικής εταιρίας
– Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή από την Τράπεζα της Ελλάδος.
– Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Σχολής στον Ασφαλιστικό
προσανατολισμό , θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν.
– Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας με συνεργάτες , εργατικότητα και υπευθυνότητα.
– Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
– Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
– Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
– Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

Παροχές:
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
– Ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας
– Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
– Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
– Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail : agencycarriera@brokersunion.gr