ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Brokers Union: Θέση μέλους στην ομάδα διαχείρισης εργασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών

Διαχείρισης εργασιών Γενικών Ασφαλειών

BROKERS UNION
Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Brokers Union: Θέση μέλους στην ομάδα διαχείρισης εργασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα νέο δυναμικό μέλος για την ομάδα διαχείρισης εργασιών του Κλάδου Γενικών Ασφαλειών.
Περιγραφή Θέσης :

 • Επικοινωνία με Ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα
 • Δημιουργία και follow up προσφορών
 • Καταχωρήσεις Αιτήσεων και παρακολούθηση έκδοσης ασφαλιστηρίων
 • Υπηρεσίες Back Office
 • Τήρηση αρχείου

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

 1. Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πρακτορειακής/Μεσιτικής εταιρίας ή Ασφαλιστικής εταιρίας
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Σχολής στον Ασφαλιστικό προσανατολισμό , θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν.
 3. Πνεύμα ομαδικότητας, ικανότητα επικοινωνίας με συνεργάτες , εργατικότητα και υπευθυνότητα.
 4. Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 5. Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
 6. Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
 7. Άριστη χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail : agencycarriera@brokersunion.gr