ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη / Διεκπεραίωση Ασφαλιστικών Εργασιών

Imperial Insurance
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Imperial Insurance

Από το 2009 δραστηριοποιείται ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και εταιρεία διακανονισμού ζημιών. Επιπροσθέτως, εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους στους οποίους θα μπορούσε να κατευθύνει τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της, ενώ δεν επαναπαύεται ποτέ καθώς επιδιώκει την καλύτερη αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της. Μέσω του εσωτερικού νομικού τμήματος της εταιρείας μας, που αποτελείται από διακεκριμένους δικηγόρους, πλήρως εξειδικευμένους στη διαχείριση ασφαλιστικών συμβάσεων και ασφαλιστικού κινδύνου, η Imperial διακρίνεται επί 50 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασιζόμενη πάντοτε στην εντιμότητα, την εις βάθος γνώση του νομικού πλαισίου και της ασφαλιστικής πρακτικής. Η μεγάλη επιτυχία της Imperial Α.Ε. τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα Διαχείρισης και Διακανονισμού Διεθνών Ζημιών αυτοκινήτων και όχι μόνο, η εμπειρογνωμοσύνη που της πρόσφερε η συνεργασία της με τους δύο γνωστούς διεθνείς οργανισμούς διακανονισμού ζημιών DEKRA Claims & Experts Services και INTEREUROPE A.G, αλλά και ο όγκος των εργασιών στον τομέα αυτόν, οδήγησε στη δημιουργία χωριστής, ανεξάρτητης και εξειδικευμένης εταιρείας αποκλειστικά για διακανονισμούς ζημιών όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το 2008 ιδρύεται η συγγενής εταιρεία Διακανονισμού Ζημιών με διακριτικό τίτλο IMPERIAL CLAIMS SERVICES -Your Reliable Partner «ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. Τον Ιανουάριο του 2009 ιδρύεται στα Τίρανα Αλβανίας η IMPERIAL CLAIMS SERVICES – Albania, ενώ τον Μάρτιο του 2019 ιδρύεται στο Βουκουρέστι Ρουμανίας η IMPERIAL CLAIMS SERVICES Romania. Οι 3 εταιρείες εκπροσωπώντας συνολικά πάνω από 300 ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς,προσφέρουν στην διεθνή, ασφαλιστική βιομηχανία τις καλύτερες υπηρεσίες στον τομέα διακανονισμού ζημιών αυτοκινήτων και συναφείς υπηρεσίες εκτίμησης, έρευνας και ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων. Ευχαριστούμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, όλα αυτά τα χρόνια της δραστηριοποίησής μας στον ασφαλιστικό κλάδο και ιδιαίτερα σε όλους τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των μεταφορών και του αυτοκινήτου. Φυσικά, συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες και με μοναδικό σκοπό να παρέχουμε ασφαλιστική προστασία και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Περιγραφή θέσης

Εξυπηρέτηση πελατολογίου

Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (έκδοση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων/ανανεώσεις, άνοιγμα φακέλων ζημιών-επικοινωνία για διεκπεραίωση πραγματογνωμοσυνών για ζημίες πελατών)

Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για ορθή διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών

Παρακολούθηση & διεκπεραίωση αιτημάτων πωλήσεων

Τηλεφωνικό κέντρο για εξυπηρέτηση πελατολογίου,τμήμα ζημιών (συμπληρωματικά με άλλα άτομα)

Απαραίτητα προσόντα

Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

Εξοικείωση με την καταχώρηση δεδομένων

Εξοικείωση με λογισμικά διαχείρισης πελατολογίου (CRM) της ασφαλιστικής αγοράς + Εμπειρία στον χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών

Φιλικό πνεύμα συνεργασίας

Δυνατότητα καλής επικοινωνίας

Άψογη χρήση ελληνικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση αγγλικής (γραπτός & προφορικός λόγος)

Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα

Εμπειρία στη διαχείριση αιτήσεων ασφάλισης και τμήμα ζημιών

Ασφαλιστική Πιστοποίηση (όχι απαραίτητο αλλά είναι plus)

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για τουλάχιστον 2 έτη

Παροχές

Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση

Διαρκής και πλήρη επιμόρφωση

Δυνατότητα εξέλιξης

Προοπτικές εξέλιξης και συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση.