ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

H GP Agents αναζητά άτομο για τη θέση της Διεκπεραίωσης Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων

GP Agents
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης GP Agents Α.Ε. θυγατρική της ασφαλιστικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναζητά άτομο για να στελεχώσει τη θέση της Υποστήριξης – Διαχείρισης – Διεκπεραίωσης Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GP Agents

Η GP Agents παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες των πελατών της, με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, οι οποίες περιλαμβάνουν τις προσωπικές ασφαλίσεις, Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Περιουσίας, καθώς και τους μεγάλους και εξειδικευμένους κινδύνους, τα Ομαδικά προγράμματα και την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κύριος επιχειρηματικός στόχος της GP Agents, είναι η διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελατών της.

Η εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης GP Agents Α.Ε. θυγατρική της ασφαλιστικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναζητά άτομο για να στελεχώσει τη θέση της Υποστήριξης – Διαχείρισης – Διεκπεραίωσης Ασφαλιστικών Εργασιών Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων.
Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση. Παρέχεται ανταγωνιστική αμοιβή αναλόγως προσόντων, παροχές και άριστο επαγγελματικό περιβάλλον.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικού Πράκτορα (τύπου Α)
  • Άριστη χρήση εργαλείων Office 365
  • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • Προϋπηρεσία 3 – 5 χρόνια σε Πρακτορείο – Μεσίτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
  • Χειρισμός εφαρμογών των Portals Ασφαλιστικών εταιριών

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email hr@gpagents.gr.
Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν.