ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Software Development Engineer

Software Development Engineer

BROKERS UNION
Αθήνα
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στην Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση Software Development Engineer.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στην Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση: Software Development Engineer

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Απαραίτητα Προσόντα:
 • Πτυχίο Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης.
 • Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον desktop & web, system & web services.
 • Εμπειρία σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio, C#, VB.NET, ASP.NET).
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης αρχείων δεδομένων κειμένου (xls, xlsx, csv, txt, xml).
 • Καλή γνώση Microsoft SQL Server.
 • Εμπειρία σε web front-end & back-end επιθυμητή.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Προσφέρονται:

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@brokersunion.gr ή στο fax:210.9623836.

Κωδ. Θέσης SDE17