ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Star Group: Στέλεχος για τον κλάδο Αυτοκινήτου & λοιπών κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων

Star Group
Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ζητείται στέλεχος για τον κλάδο Αυτοκινήτου & λοιπών κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων (Retail Business)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Star Group

Our clients benefit from the skills of a team consisting of eleven (11) employees split over the underwriting and broking departments backed up by a dedicated claims team. Star Group caters for the needs of approximately 10,000 clients located not only in Greece but also in Cyprus, Romania and Bulgaria. The company is a major player in the domestic market, ceding at the same time a considerable volume to the London and other international markets.

Σχετικά με εμάς

Το Star Group στην τρέχουσα μορφή του ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007, αν και η παρουσία του στην ασφαλιστική αγορά μέσω των βασικών εμπλεκόμενων ατόμων χρονολογείται από τις αρχές του 1950.

Αναπτυσσόμαστε διαρκώς και ενδυναμώνουμε τα τμήματα ανάληψης και διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Γενική περιγραφή καθηκόντων

 • Επικοινωνία με τον πελάτη και καταγραφή των ασφαλιστικών του αναγκών.
 • Πλήρης κατανόηση των ως άνω αναγκών και υποβολή πρότασης (προσφοράς) ασφάλισης σε πελάτες / συνεργάτες πλήρως εμπεριστατωμένη και με σαφή επεξήγηση των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών
 • Παραλαβή προτάσεων ασφάλισης, διαπραγμάτευση και τοποθέτηση στις ασφαλιστικές αγορές, τοπικές και διεθνείς
 • Επεξήγηση των λεκτικών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε πελάτες / συνεργάτες υποδεικνύοντας καίρια σημεία όπως πχ απαλλαγές, όροι κάλυψης
 • Μέσω της καθημερινής εργασίας, ενίσχυση της διατήρησης σχέσεων με πελάτες / συνεργάτες
 • Ενημέρωση του λογισμικού back office της εταιρίας και τήρηση των αρχείων
 • Συνεργασία με λοιπούς συναδέλφους σε συγκεκριμένα project
 • Διαχείριση ληξιαρίων
 • Τήρηση των όλων των Κανόνων που διέπουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
 • Επικουρικά διαχείριση ζημιών αυτοκινήτου
 • Εσωτερικός έλεγχος τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται με την θέση

Απαραίτητα προσόντα

 • Απαιτούνται γνώσεις κλάδων Αυτοκινήτου, Κατοικιών, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Σκαφών
 • Απαιτούνται γνώσεις χειρισμού των portals των ως άνω κλάδων και των όρων που ισχύουν για τα εκάστοτε προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών.

–          Γνώση των εφαρμογών Datawise & Bluebyte , θα εκτιμηθεί

–          Άριστη γνώση MS Office

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό Επιπέδου Α΄ από την Τράπεζα της Ελλάδος
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Οργάνωση, επιμέλεια
 • Ικανότητα εφαρμογής διαδικασιών

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Ασφάλιση υγείας μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Συνεχής εκπαίδευση που εξασφαλίζει την επαγγελματική εξέλιξη

Αποστολή βιογραφικών στο info@star-group.gr, για τα οποία θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.   Θα απαντηθούν αιτήσεις των βιογραφικών που πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης.