ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Underwriting Assistant Trainee

Cromar Insurance Brokers Ltd – Lloyd’s Cover Holder
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Cromar Insurance Brokers Coverholder at Lloyds για την Υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος Underwriting ζητά να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Cromar Insurance Brokers Ltd – Lloyd’s Cover Holder

Είμαστε Μεσίτες Ασφαλειών με μεγάλη ευχέρεια τοποθέτησης κινδύνων στην Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, όπως επίσης και στην Ελληνική, μέ όλες τις εταιρείες που λειτουργούν με όρους φερεγγυότητας στο χώρο. Μια περαιτέρω σημαντική ιδιότητα μας είναι ότι είμαστε Ανταποκριτές (Coverholder) των LLOYD'S και έχουμε εξουσιοδότηση δέσμευσης (binding authority) απο ηγετικά συνδικάτα τους όπως EVEREST Re Group, KILN και BEAZLEY. Μας έχει δοθεί το δικαίωμα να κάνουμε ανάληψη κινδύνου (underwriting) εκ μέρους των συνδικάτων που δεσμεύουμε, να εκδίδουμε συμβόλαια Lloyd’s και να διαχειριζόμαστε / πληρώνουμε ζημιές. Διατηρούμε ιδιόκτητα γραφεία στην ΑΘΗΝΑ όπου και η έδρα μας και στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Έχουμε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η Cromar Insurance Brokers Coverholder at Lloyds για την Υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος Underwriting ζητά να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο.

Περιγραφή θέσης

 • Υποστήριξη Εργασιών Τμήματος Underwriting
 • Τιμολόγηση και έκδοση προσφορών
 • Έκδοση συμβολαίων
 • Reporting στατιστικών στοιχείων
 • Επικοινωνία με διαμεσολαβητές και πελάτες
 • Συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρίας για την υποστήριξη των εργασιών του Τμήματος Underwriting

Προοπτικές

Γρήγορη εξέλιξη μέσα από την συμμετοχή στην υποστήριξη εργασιών διαφoρετικών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων όπως: property, liability, marine, cyber insurance.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Εργατικότητα και θέληση για μάθηση
 • Άριστη γνώση αγγλικών (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)
 • Γνώση Microsoft Office
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ευχέρεια στην κατανόηση και ανάλυση δεδομένων
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Αποστολή Βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών, μέσω e-mail στο hr@cromar.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.