ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Ασφαλιστικό Στέλεχος Λοιπών Κλάδων

Έμπειρο Ασφαλιστικό Στέλεχος Λοιπών Κλάδων

ΑΝΑΞ Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.
Θεσσαλονίκη
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

H ANAΞ Μεσιτείες Ασφαλίσεων Α.Ε. αναζητά στέλεχος για το τμήμα ανάληψης για Λοιπούς Κλάδους (Τιμολογημένους και Μη - Εκτός Κλάδου Αυτοκινήτου) για την έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΞ Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Η ΑΝΑΞ Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ο ασφαλιστικός σας συνεργάτης για οποιαδήποτε ασφάλιση από την πλέον απλή ως την πλέον εξειδικευμένη. Σημαντικές διαδικασίες που ακολουθούμε: Προσδιορισμός ασφαλιστικών αναγκών του ιδιώτη και της επιχείρησης Έρευνα ασφαλιστικής αγοράς. Αξιολόγηση των ασφαλιστικών προτάσεων. Διαρκής παρακολούθηση, αναβάθμιση και βελτίωση των ισχυόντων ασφαλιστηρίων. Υποστήριξη και παρακολούθηση απαιτήσεων ζημιάς.

H ANAΞ Μεσιτείες Ασφαλίσεων Α.Ε. αναζητά στέλεχος για το τμήμα ανάληψης για Λοιπούς Κλάδους (Τιμολογημένους και Μη – Εκτός Κλάδου Αυτοκινήτου) για την έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και προοπτικές καριέρας σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα.

Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παράκληση για αποστολή βιογραφικών στο cv@anax.gr μόνο εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.