ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται ασφαλιστικός υπάλληλος

SIANIS ASG ΑΕ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η SIANIS ASG ΑΕ, επιθυμεί να προσλάβει ασφαλιστικό υπάλληλο για τη στελέχωση του πρακτορείου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διατηρεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIANIS ASG ΑΕ

Η SIANIS ASG ΑΕ, επιθυμεί να προσλάβει ασφαλιστικό υπάλληλο για τη στελέχωση του πρακτορείου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που διατηρεί.

Περιγραφή θέσης:

 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση αιτημάτων ασφάλισης
 • Εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (έκδοση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων, αποζημιώσεων)
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για ορθή διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών
 • Αξιοπρεπής και ευέλικτη προσωπικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Άψογη χρήση ελληνικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Φιλικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές

 • Έμμισθη σχέση
 • Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση-ικανοποιητικές απολαβές
 • Εργασία σε μία στέρεη, τεχνολογικά άρτια και αναπτυσσόμενη εξειδικευμένη εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στο email: sianis.insurance@gmail.com