ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Άτομο για τη Γραμματεία Συντονισμού & Υποστήριξης

PK DATA
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Others Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση της γραμματείας συντονισμού & υποστήριξης του γραφείου της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PK DATA

Ο Ιδρυτής τής εταιρείας Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, θέλησε ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος τότε, να δημιουργήσει εργαλεία που θα τον βοηθούσαν να αυξήσει τις πωλήσεις του. Εκμεταλλεύτηκε την πληροφορική, στην οποία είχε έφεση και δημιούργησε μια σειρά από πρώιμα πλην όμως καινοτόμα εργαλεία μέσω των οποίων οργάνωσε το πελατολόγιό του, τα συμβόλαια και τις ανανεώσεις του και κατάφερε να μειώσει καθοριστικά το χρόνο τής γραφειοκρατίας, αυξάνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες επαναπώλησης στο πελατολόγιό του. Σύντομα, τις καινοτομίες του αντιλήφθηκαν οι υπόλοιποι διαμεσολαβητές και έτσι το επάγγελμα τού Ασφαλιστικού Συμβούλου γρήγορα διαδέχτηκε αυτό της πληροφορικής. Το πλεονέκτημα τής PKData είναι πως εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να σκέφτεται ως Διαμεσολαβητής. Σήμερα, η PKData είναι η Ασφαλής Επιλογή. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά, και μέσω των συστημάτων της διακινείται το 60% της Ασφαλιστικής Παραγωγής.

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση της γραμματείας συντονισμού & υποστήριξης του γραφείου της.

Περιγραφή θέσης εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με τμήματα νομικής υποστήριξης και λογιστηρίου όσον αφορά θέματα συμβάσεων, συμβολαίων συντήρησης, έκδοση τιμολογίων κτλ.
 • Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (εντοπισμός προγραμμάτων, συγγραφή ανταγωνιστικών προτάσεων, διαχείριση έργων κτλ.)
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης (διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης ηλεκτρονικής και φυσικής αλληλογραφίας, ολοκλήρωση εξωτερικών εργασιών με τράπεζες, ΕΛΤΑ και λοιπούς οργανισμούς για προσκόμιση -παραλαβή εγγραφών, διαχείριση μικρού ταμείου εταιρείας, διαχείριση – παραλαβή αναλώσιμων και λοιπών ειδών γραφικής ύλης και μη γραφείου κτλ.)
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων της εταιρείας.
 • Έλεγχος και συντονισμός καλής λειτουργίας του γραφείου.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου.

Προφίλ Υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε λογιστήριο 1-2 ετών ή/και σε αντίστοιχη θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
 • Γνώσεις ασφαλιστικής αγοράς επιθυμητές.
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS office.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλων γλωσσών επιθυμητή.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.

Παροχές Εταιρείας

 • Πλήρη απασχόληση (πενθήμερη εργασία).
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – μισθός ανάλογος προσόντων.
 • Συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Ασφάλιση.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο jobinquirypkdata@gmail.com έως 28/2/2020 σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.