ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται διοικητικός υπάλληλος για ασφαλιστική εταιρεία

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία:1 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ατλαντική Ένωση για τη στελέχωση τμήματος Ασφαλίσεων Ζωής και Ομαδικών ζητά να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ατλαντική Ένωση είναι συνδεδεμένη, μέσω σταθερών και πολυετών συμβάσεων, με πρώτης σειράς Αντασφαλιστικές Εταιρίες, διεθνούς κύρους και τεράστιας οικονομικής επιφάνειας, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύντομα απέκτησε δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, με Διοίκηση που διαθέτει τεράστια εμπειρία και διαχρονικά βρίσκεται κοντά σε πελάτες και συνεργάτες και στήριγμα την άριστη οργάνωσή της και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Για 50 ολόκληρα χρόνια χαράσσει την πορεία της με Φερεγγυότητα, Αξιοπιστία και Συνέπεια. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ατλαντική Ένωση έχει πετύχει: - Να είναι ΠΡΩΤΗ σε φερεγγυότητα (αξιοπιστία) ασφαλιστική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χωρίς χρήση μεταβατικών μέτρων (Δείκτης Φερεγγυότητας 273,8% - 31/12/2018). Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει κεφάλαια σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%). - Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Οικονομίας (Fortune) - Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 30 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων - Να διαθέτει σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές, όπως ασφάλιση ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων και κατοικίδιων, ενώ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που ξεκίνησε να ασφαλίζει drones - Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων - Να διπλασιάσει την έκταση των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ. - Να εξυπηρετεί πάνω από 400.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις) - Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και το σημαντικότερο: - Να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες και Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και με μεγάλη ιστορία!

Η Ατλαντική Ένωση για τη στελέχωση τμήματος Ασφαλίσεων Ζωής και Ομαδικών ζητά να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο.

Περιγραφή θέσης

 • Underwriting Ομαδικών  συμβολαίων Ζωής
 • Τιμολόγηση και έκδοση προσφορών Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής
 • Διαχείριση ομαδικών συμβολαίων (έκδοση , εγκατάσταση, διαχείριση συμβολαίων, έκδοση ασφαλίστρων)
 • Εκτέλεση περιοδικών εργασιών σχετικά με τις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
 • Επικοινωνία με συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και απευθείας πελάτες
 • Reporting στατιστικών στοιχείων (εκδόσεις, αποζημιώσεις, αντασφάλειες)
 • Εκτέλεση μελετών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και της δραστηριότητας του Κλάδου
 • Συνεργασία με τμήμα Μηχανογράφησης και Αναλογιστική Υπηρεσία

Προοπτικές

Εξέλιξη ως στέλεχος του Κλάδου Ζωής μέσα από την εμπλοκή του σε ευρύτερα projects και εργασίες όπως αποζημιώσεις, medical underwriting και διαχείριση ατομικών συμβολαίων.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση excel, word, outlook, powerpoint, access
 • Μεταπτυχιακό στην Αναλογιστική ή Στατιστική (θα συνεκτιμηθεί)
 • 1-3 χρόνια προϋπηρεσίας στον ασφαλιστικό κλάδο
 • Άριστη γνώση αγγλικών (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)
 • Επαγγελματικό προφίλ
 • Ευχέρεια στην κατανόηση και ανάλυση αριθμητικών δεδομένων
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Εργατικότητα και θέληση για μάθηση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Αποστολή Βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών, μέσω e-mail στο ggkatsis@atlantiki.gr.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.