ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:10 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, εταιρία που επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Επιθεωρητή Πωλήσεων με εμπειρία και γνώσεις ασφαλιστικών προϊόντων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, εταιρία που επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Επιθεωρητή Πωλήσεων με εμπειρία και γνώσεις ασφαλιστικών προϊόντων.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και παρακολούθηση υφιστάμενου δικτύου συνεργατών
 • Ανάπτυξη νέου δικτύου συνεργατών και της παραγωγικότητάς τους.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Α’, ή Β’ ή Γ’ απαραίτητο
 • Εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση προγραμμάτων και διαδικασιών ανάληψης, underwriting & αποζημιώσεων
 • Ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα διαπραγματεύσεων και επίλυση προβλημάτων, καθώς και πνεύμα ομαδικότητας, στρατηγική σκέψη, οργάνωση και λήψη αποφάσεων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο)
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email: agencycarriera@brokersunion.gr. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.