ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται γραμματέας προέδρου

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union ζητά γραμματέα για τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η Brokers Union ζητά γραμματέα για τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Άριστο επίπεδο ελληνικών σε μορφή σύνταξης ομιλιών, κειμένων κ.λπ.
  • Άπταιστα αγγλικά καθώς υπάρχει επικοινωνία και αλληλογραφία με το εξωτερικό
  • Πλήρης εχεμύθεια
  • Ηλικία άνω των 40
  • Πολυετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο: executivesecretary@brokersunion.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης PA2019

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.