ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται IT/Business Analyst-Administrator

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION ΑΕ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για την θέση: IT/Business Analyst-Administrator

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η BROKERS UNION ΑΕ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για την θέση:

IT/Business Analyst-Administrator

Κύριες Αρμοδιότητες

Διαχείριση κεντρικού συστήματος δεδομένων, που περιλαμβάνει και έκτακτη καταχώρηση αυτοματοποιημένων μαζικών εγγραφών, με χρήση αρχείων γέφυρας (όχι data entry). Υποστήριξη τοπικών και web χρηστών συστημάτων σε επίπεδο ροής διαχείρισης του business.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επιθυμητό Πτυχίο Πληροφορικής
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Microsoft Excel, Word & Internet
  • Παρέχεται εκπαίδευση, και συνεχή εκπαίδευση των συστημάτων
  • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά
  • Όρεξη για εκμάθηση
  • Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο τουλάχιστον τριών ετών

Προσφέρονται 

  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Εκπαίδευση

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr

Κωδ. Θέσης: IT2020