ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Προϊστάμενος Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting) & Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου

Προϊστάμενος Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting)

Γενική Πανελλαδική
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητά Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting) & Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενική Πανελλαδική

Αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες. Με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 379%, καθώς και με συνεχή ποιοτική υποστήριξη και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η εταιρία αναδεικνύεται σε κορυφαία ασφαλιστική επιχείρηση, που παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα δραστηριότητάς της. Συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό επιλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πανελλαδικά και έχει το δικό της Πρακτορείο ασφαλίσεων, την GP Agents A.E (www.agents.gr), η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητά Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting) & Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου.

Αρμοδιότητες

 • Ανάληψη Κινδύνων
 • Έκδοση Συμβολαίων

Προσόντα/Δεξιότητες

 • Απόφοιτος τμήματος ΑΕΙ Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή παρεμφερούς σχολής.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 5 ετών.
 • Προγενέστερη εμπειρία σε παραμετρική τιμολόγηση επιθυμητή.
 • Προγενέστερη εμπειρία σε συστήματα τηλεματικής στην ασφάλιση επιθυμητή.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού επιπέδου Α’ επιθυμητό.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office και Windows.
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων ασφαλιστικού περιεχομένου.
 • Γνώση NAVins Microsoft επιθυμητή.
 • Ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συνδυαστική σκέψη και επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες.
 • Εκπληρωμένες (για άντρες) στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθό και πρόσθετες παροχές) αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με την ένδειξη “UW2018” στο email επικοινωνίας: hr@genpan.gr

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.