ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Sales Account Manager Εμπορικού Τμήματος

PK DATA
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση του sales account manager του εμπορικού της τμήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PK DATA

Ο Ιδρυτής τής εταιρείας Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, θέλησε ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος τότε, να δημιουργήσει εργαλεία που θα τον βοηθούσαν να αυξήσει τις πωλήσεις του. Εκμεταλλεύτηκε την πληροφορική, στην οποία είχε έφεση και δημιούργησε μια σειρά από πρώιμα πλην όμως καινοτόμα εργαλεία μέσω των οποίων οργάνωσε το πελατολόγιό του, τα συμβόλαια και τις ανανεώσεις του και κατάφερε να μειώσει καθοριστικά το χρόνο τής γραφειοκρατίας, αυξάνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες επαναπώλησης στο πελατολόγιό του. Σύντομα, τις καινοτομίες του αντιλήφθηκαν οι υπόλοιποι διαμεσολαβητές και έτσι το επάγγελμα τού Ασφαλιστικού Συμβούλου γρήγορα διαδέχτηκε αυτό της πληροφορικής. Το πλεονέκτημα τής PKData είναι πως εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να σκέφτεται ως Διαμεσολαβητής. Σήμερα, η PKData είναι η Ασφαλής Επιλογή. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά, και μέσω των συστημάτων της διακινείται το 60% της Ασφαλιστικής Παραγωγής.

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση του sales account manager του εμπορικού της τμήματος.

Περιγραφή θέσης εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες

Ο/Η Ιδανικός υποψήφιος/α, αγαπά τις πωλήσεις, έχει γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, έχει τεχνικές (software) γνώσεις, προϋπηρεσία Sales Account Manager και την ικανότητα να μεταφράζει την εμπορική ανάγκη του πελάτη προτείνοντάς του το κατάλληλο για αυτόν εταιρικό προϊόν.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Πωλήσεις προϊόντων και λύσεων, ανάπτυξη πελατολογίου.
 • Διαχείριση έργων με ταυτόχρονη ανάπτυξη των σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες.
 • Διερεύνηση και σχεδιασμό προτεινόμενων λύσεων προς νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες (σε συνεργασία με τον Τεχνικό Project Manager) συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και προϋπολογισμού.
 • Προετοιμασία, σύνταξη προσφορών και κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων καθώς και σύναψη συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Ως Project manager υπεύθυνος συντονισμού όλων των απαραίτητων λειτουργικών ενεργειών και εμπλεκόμενων ομάδων από τον σχεδιασμό ως την παράδοση του προϊόντος / υπηρεσίας στον πελάτη καθώς και παρακολούθηση της προόδου του έργου με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του.
 • Κατάρτιση αναφορών στον διευθύνοντα σύμβουλο.
 • Υπεύθυνος τελικής παράδοσης έργου στον πελάτη.
 • After sales support το οποίο περιλαμβάνει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση αιτημάτων, επίλυση ζητημάτων κτλ.

Προφίλ Υποψηφίων

 • Ηλικία 27-55 ετών.
 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση σχετική με την ασφαλιστική αγορά.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε διαχείριση έργων (project management). Έργων Software θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση χειρισμού software προγραμμάτων.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλων γλωσσών επιθυμητή.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Φιλόδοξος/η, με όρεξη για εκπαίδευση και εξέλιξη.

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – μισθός ανάλογος προσόντων.
 • Ασφάλιση.
 • Σύστημα bonus πωλήσεων.
 • Συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο jobinquirypkdata@gmail.com έως 28/2/2020 σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.