ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Software Εngineer

για Ασφαλιστική Εταιρεία

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Engineering Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά Software Εngineer για την κάλυψη θέσης, πλήρους απασχόλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Ευρώπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε το 1985 από ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993 το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από το Νικόλαο Μακρόπουλο. Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες, ωστόσο η κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον κλάδο Περιουσίας, όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει και τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όπου με νέα, σύγχρονα προϊόντα κερδίζει μερίδια αγοράς, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία. Στον κλάδο Περιουσίας, η Ευρώπη Ασφαλιστική κατέχει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος , ισχυρή θέση μεταξύ των αμιγώς ιδιωτικών Ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, πρωταγωνιστεί στον κλάδο Ασφαλίσεων Μεταφορών, ενώ στον κλάδο Αυτοκινήτου, ασκώντας συνετή πολιτική, αύξησε τη συμμετοχή του στο σύνολο της παραγωγής της. Το 1998 στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρώπη Ασφαλιστική εισήλθε, με μειοψηφική συμμετοχή, η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας, έμπρακτα, το κύρος και τη φερεγγυότητά της εταιρείας, όπως και την αναπτυξιακή της προοπτική. Στη θετική πορεία της Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α. συνέβαλλε καθοριστικά και η συνεργασία της με παγκοσμίως γνωστούς για την οικονομική τους ευρωστία Αντασφαλιστικούς Οίκους, αξιολογημένους με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την Ευρώπη Ασφαλιστική με το υψηλό τους capacity και τη συμμετοχή τους στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων. Η Ευρώπη Ασφαλιστική, παραμένει σταθερά μια κερδοφόρα ασφαλιστική εταιρεία, που αναπτύσσεται βασιζόμενη σε υγιείς βάσεις, εξασφαλίζοντας σε κάθε εταιρική χρήση υπερεπαρκή τεχνικά αποθέματα και περιθώρια φερεγγυότητας.

Η Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αναζητά Software Εngineer για την κάλυψη θέσης, πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή Θέσης

 • Καθορισμός / σύνταξη των απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών σε συνεργασία με χρήστες
 • Προγραμματισμός / Ανάπτυξη κυρίως σε Delphi, T-SQL και .Net
 • Συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών, σχετικά με τις ενημερώσεις / αλλαγές στα συστήματα καθώς με σχετικές απορίες / προβλήματα
 • Εκτέλεση / έλεγχος των μηχανογραφικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας

Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία 2-5 έτη εργασιακής εμπειρίας στον προγραμματισμό, την ανάλυση και τη σχεδίαση εφαρμογών
 • Καλή γνώση σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (MS SQL Server)
 • Καλή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού T-SQL
 • Εμπειρία προγραμματισμού Delphi η/και .ΝΕT
 • Web Services Understanding, Debugging & Support
 • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα, αλλά και ως μέλος μιας ομάδας
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των χρηστών
 • Business Process Re-engineering & automation skills
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Ικανότητα συγγραφής τεχνικών προδιαγραφών και εγχειριδίων
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών υπό αυστηρές προθεσμίες
 • Μεθοδικότητα και με προσοχή στη λεπτομέρεια

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@europe-asfalistiki.gr με θέμα «SE».

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ευρώπη Ασφαλιστική, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας https://europe-asfalistiki.gr ή τον παρακάτω σύνδεσμό