ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Τεχνικός Help Desk Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων

Τεχνικός Help Desk Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων

BROKERS UNION
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση Τεχνικός Help Desk Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση:

Τεχνικός Help Desk Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων

Κύριες Αρμοδιότητες

Τεχνική Help Desk υποστήριξη Η/Υ, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, δικτύου και τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Πληροφορικής, Τεχνολογικής Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά.
 • Προϋπηρεσία τεχνικής κατάρτισης στη διάγνωση & επίλυση προβλημάτων.
 • Καλή γνώση χειρισμού και εγκατάστασης υπολογιστών, περιφερειακών δικτυακών συσκευών και υποδομών.
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες απομακρυσμένης υποστήριξης.
 • Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (Microsoft Office κλπ.).
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών (Network, Wireless, Cisco VoIP, LAN, VLAN).
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών system, domain & mail servers (Microsoft based).
 • Εμπειρία σε προϊόντα Security (Firewall , AntiSpam, Web Filtering).
 • Γνώσεις administration σε Server Virtualization.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών δικτυακών συσκευών (Printers κλπ.).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.

Προσφέρονται

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη για την εκκίνηση εργασιών, και την καλύτερη εξοικείωση.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr

Κωδικός Θέσης HDTS19A