ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Βοηθός Λογιστή

EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS Α.Ε.
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Μεσιτική Εταιρία EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS S.A. ζητεί βοηθό Λογιστή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS Α.Ε.

Η Μεσιτική Εταιρία EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS S.A. ζητεί βοηθό Λογιστή.

Επιθυμητά προσόντα/εμπειρία:

  • Ηλικία έως 25 ετών
  • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
  • Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και του  MS Office
  • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Αναλυτική σκέψη
  • Ομαδικό πνεύμα

Η Εταιρία προσφέρει αποδοχές αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση info@europrotection.gr