ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Web Developer

INTERLIFE
Θεσσαλονίκη
Full Time 
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητεί WEB DEVELOPER για τη Διεύθυνση Πληροφορικής στα κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERLIFE

Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, με κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, με επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο. Σήμερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την τεχνογνωσία που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της. Η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ Δίκτυο Πωλήσεων.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητεί WEB DEVELOPER για τη Διεύθυνση Πληροφορικής στα κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής
  • Ελάχιστη προϋπηρεσία δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστες γνώση PHP, HTML/HTML5, CSS, JavaScript, jQuery
  • Γνώσεις βάσεων δεδομένων (MSSQL, MySQL)
  • Άριστη γνώση WordPress

Θα εκτιμηθούν θετικά

  • Γνώσεις .NET Framework (C#, VB), Bootstrap, Angular, React
  • Ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργικότητας, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές

  • Μισθός αναλόγως προσόντων
  • Άριστες συνθήκες εργασίας & δυνατότητες εξέλιξης
  • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (μετά τον πρώτο χρόνο)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@interlife.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.