ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος ασφαλιστικού γραφείου

Alexopoulou Royal Insurance Agents
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ασφαλιστικό γραφείο στην Αγία Παρασκευή ζητά υπάλληλο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Alexopoulou Royal Insurance Agents

Ασφαλιστικό γραφείο στην Αγία Παρασκευή ζητά υπάλληλο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Περιγραφή θέσης

 • Έκδοση προσφορών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες
 • Διεκπεραίωση ζημιών πελατών
 • Πενθήμερο- οκτάωρο
 • Προσόντα
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • MS OFFICE
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’)

Επιπλέον καθήκοντα

 • Διαχείριση CRM  και portal ασφαλιστικών εταιρειών
 • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων, εκδόσεων – ανανεώσεων συμβολαίων, εξοφλήσεων ασφαλίστρων
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πελατολογίου
 • Ενημέρωση ταμείου εταιρείας και συνεργασία με το λογιστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο vasiliki@alexinsure.gr